Drony v lesníctve


Výhody


Zvýšená účinnosť výroby dreva

Vďaka efektívnejšej identifikácii a lokalizácii porastov infikovaných škodcami alebo patogénmi, hodnoteniu škôd, inventarizácii a hodnoteniu požiarnych rizík zvyšujeme efektivitu výroby dreva.

Ušetrite čas a peniaze

Naše služby vám umožňujú znižovať náklady - tie, ktoré súvisia s vynaložením času, práce a peňazí. Ortofotosnímky, modely 3D a NMPT poskytujú presný obraz o rozdelení lesov a umožňujú geopriestorové kontroly a aktualizácie za oveľa kratší čas ako predtým.

Pomoc pri prijímaní optimálnych rozhodnutí. Údaje, ktoré poskytujeme, pomáhajú podnikateľom v lesnom hospodárstve konať správne a v pravý čas. Výsledkom je, že problémy sa stlčujú už v zárodku a obhospodarovanie lesa sa vykonáva premyslene a efektívne.

Vyhodnotiť služby dronov v lesníctve

Možnosti


Modelovanie rastu a zhodnocovania porastov

Vďaka fotogrametrickým štúdiám dokážeme ľahko určiť rast porastu. Ak poznáme aj jeho vek, umožňuje nám to určiť jeho triedu ocenenia. Naša analýza je rýchla a presná.

Odhadnúť náklady na službu

Stanovenie úrovne defoliácie lesných plôch

Na stanovenie úrovne defoliácie porastu, teda straty listov v dôsledku vonkajších faktorov, je možné použiť ortofotomapy a 3D modely. Výhodou našej služby je rýchlosť jej implementácie a transparentnosť analýzy (pohľad zhora).

Odhadnúť náklady na službu

Kontrola a hodnotenie poškodenia na ťažko prístupných miestach, kde je fyzická prítomnosť človeka nemožná alebo nebezpečná

Niektoré lesné oblasti sú neprístupné – môže to byť kvôli mokradiam alebo nebezpečenstvu padania konárov. V takýchto prípadoch je problém inventúry a odhadov škôd vyriešený bezpilotnými prostriedkami.

Odhadnúť náklady na službu

Stanovenie stupňa vegetácie a zdravia porastov

Technicky vyspelá multispektrálna kamera umožňuje vyhodnotiť stav porastov. Vďaka tomu pomocou širokej škály indexových máp dokážeme identifikovať stromy s vysokou pravdepodobnosťou infikovania škodcom (napr. Podkôrnym hmyzom) alebo patogénom. Pre lesné hospodárstvo to znamená menej výrubov a teda efektívnejšiu produkciu biotopov.

Odhadnúť náklady na službu

Inventár hier (termovízne merania)

Pomocou bezpilotných zariadení a termovíznych kamier sme schopní vykonať neinvazívny inventár hry.

Odhadnúť náklady na službu

Aktualizácie priestorového informačného systému – napr. Numerická mapa lesa

Na aktualizáciu Numerickej mapy lesa sa používajú ortofotografie s vysokým rozlíšením a na priestorové merania sa dajú použiť mračná bodov. Tieto produkty môžeme získať už po jednom nájazde, a preto v porovnaní s inými spôsobmi fungovania šetria čas a peniaze.

Odhadnúť náklady na službu

Analýza požiarneho nebezpečenstva

Pri hodnotení rizika požiaru pomáhajú termovízne a multispektrálne merania. Čím vyššia je teplota porastov, tým vyššia je pravdepodobnosť požiaru.

Odhadnúť náklady na službu