Prečo práve my?


SKÚSENÝ A KOMPETENTNÝ TÍM

Sme tím odborníkov, absolventov technických univerzít v oblastiach súvisiacich s bezpilotnými systémami. Máme niekoľkoročné skúsenosti s poskytovaním služieb pomocou bezpilotných zariadení.

VYSOKOKVALITNÉ VYBAVENIE

Používame najmodernejšie zariadenia – komerčne dostupné aj vyvinuté našimi konštruktérmi podľa individuálnych potrieb zákazníkov.

PROFESIONÁLNY SERVIS

O našich zákazníkov sa staráme v každej fáze objednávky – spoznávame ich potreby, radíme najlepšie riešenia a poskytujeme profesionálne služby. Sme vám k dispozícii a ochotní odpovedať na vaše otázky.

FLEXIBILNÉ RIEŠENIA

Sme schopní vytvoriť riešenia na mieru úpravou hardvéru alebo softvéru, aby sme optimálne obslúžili každú objednávku.

V rámci spúšťacích platforiem implementujeme softvér na analýzu údajov z multispektrálnych kamier.

Poľnohospodárstvo

Presné poľnohospodárstvo je budúcnosťou odvetvia. Naše riešenia zlepšujú prácu poľských poľnohospodárov.

PONUKA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

Lesníctvo

Naše riešenia vám pomôžu lepšie sa starať o lesy a znížiť odlesňovanie. Postarajme sa o budúcnosť lesov.

PONUKA PRE LESNÍCTVO

Stavebníctvo

Stavebníctvo čoraz viac využíva výhody bezpilotných systémov.

PONUKA PRE STAVEBNÍCTVO

Environmentálne merania

Služby v oblasti merania znečistenia životného prostredia, ovzdušia a vody

ENVIRONMENTÁLNE MERANIA

NAŠA FLOTA


Posudok


EIT FOOD

„Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i gospodarcze, Centrum Usług Dronowych wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców rolnych i leśnych. Tego typu innowacje, bazujące na nowych technologiach, pozytywnie wpływają na ich działalność. […] wpisują się w cele strategiczne EIT Food, wpływając pozytywnie na usprawnienie produkcji żywności i jej wpływu na środowisko”

EIT FOOD
Business Development Manager

SatAgro

„Uważamy, że włączenie do naszej oferty opracowywanych przez Centrum Usług Dronowych rozwiązań […] może przyczynić się do rozwoju naszej platformy. Co więcej, jesteśmy otwarci na integrację danych pozyskiwanych przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych”

SatAgro

Lasy Państwowe

„Z niecierpliwością czekam na finalną wersję oprogramowania oraz […] współpracę z Centrum Usług Dronowych.”

Lasy Państwowe

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku

„[…] ich mapy i analizy mogą pozwolić na sprawniejsze zarządzanie gospodarstwem, podejmowanie odpowiednich decyzji oraz zaoszczędzenie czasu. Według mnie, produkt i usługi świadczone przez Centrum Usług Dronowych będą pozytywnie wpływały na moją działalność.”

Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Pôvodcovia


Centrum služieb pre drony je projekt vytvorený skúsenými odborníkmi z odvetví súvisiacich s bezpilotnými lietadlami. Pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme a fotogrametrie poskytujeme služby lesníckym, poľnohospodárskym a stavebným spoločnostiam. Naše riešenia sa vyznačujú inováciami a individuálnym prístupom k zákazníkovi. Pomôžeme vám zefektívniť prácu, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu výroby. Na tento účel používame bezpilotné systémy, pokročilý softvér a multispektrálne, termálne a fotogrametrické senzory.

GRZEGORZ ŁOBODZIŃSKI
Prezident / operátor UAV
MICHAŁ KORZEC
Analytik

Informácie o projekte EÚ


Spoločnosť realizuje projekt č. POPW.01.01.02-18-0023/19 “Softvér na analýzu údajov z multispektrálnych kamier” v rámci Operačného programu Východné Poľsko 2014-2020

Prioritná os I: Podnikateľské východné Poľsko
Opatrenie 1.1 Štartovacie platformy pre nové nápady
Podopatrenie 1.1.2 Rozvoj začínajúcich podnikov vo východnom Poľsku

Názov projektu: Softvér na analýzu údajov z multispektrálnej kamery
Cieľ projektu: vytvoriť produkt určený pre poľnohospodársky a lesnícky sektor v podobe analytického softvéru na podrobné hodnotenie stavu plodín a porastov, ktorý na analýzu využíva snímky zhotovené multispektrálnymi kamerami zo vzduchu pomocou bezpilotných, pilotovaných a satelitných zariadení.
Plánované účinky: zníženie nákladov a negatívneho vplyvu na životné prostredie znížením používania pesticídov, herbicídov a hnojív; úspora času a uľahčenie práce v poľnohospodárskom a lesníckom sektore; maximalizácia výnosov; podpora pri rozhodovaní v poľnohospodárskom a lesníckom sektore; prevencia strát spôsobených patogénmi a škodcami; podpora pri riadenie poľnohospodárskych a lesných podnikov; lepšie pochopenie prírodných procesov prebiehajúcich v poľnohospodárskych a lesných podnikoch.
Hodnota projektu: celková hodnota projektu je 1 287 350 PLN
Príspevok z Európskeho fondu: 997 475,00 PLN