Drony w leśnictwie


Korzyści


Zwiększona wydajność produkcji drewna

Dzięki skuteczniejszej identyfikacji i lokalizacji drzewostanów zainfekowanych szkodnikami lub patogenami, szacowaniu szkód, inwentaryzacji oraz ocenie stanu zagrożenia pożarowego, podwyższamy efektywność produkcji drewna.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Nasze usługi pozwalają na zmniejszenie kosztów – zarówno tych związanych z nakładem czasu i pracy, jak i pieniędzy. Ortofotomapy, modele 3D i NMPT dają dokładny obraz działów leśnych i umożliwiają inspekcje i aktualizacje geoprzestrzenne w znacznie krótszym czasie, niż miało to miejsce dawniej.

Pomoc w podejmowaniu optymalnych decyzji. Dane, które dostarczamy, pomagają przedsiębiorcom leśnym na podejmowanie odpowiednich działań, w odpowiednim czasie. Dzięki temu, problemy niwelowane są w zarodku, a gospodarka leśna prowadzona jest w przemyślany i efektywny sposób.

Wyceń usługi dronem w leśnictwie

Możliwości


Modelowanie wzrostu i bonitacji drzewostanów

Dzięki opracowaniom fotogrametrycznym, jesteśmy w stanie łatwo określić wzrost drzewostanu. Jeśli znamy także jego wiek, pozwala to na ustalenie jego klasy bonitacji. Nasza analiza jest szybka i dokładna.

Oszacuj koszty usługi

Określanie poziomu defoliacji obszarów leśnych

Ortofotomapy i modele 3D mogą służyć do określenia poziomu defoliacji drzewostanu, czyli ubytku liści z powodu czynników zewnętrznych. Zaletą naszej usługi jest szybkość jej wykonania oraz przejrzystość analizy (widok z góry).

Oszacuj koszty usługi

Inspekcja oraz ocena szkód w miejscach trudnodostępnych, w których fizyczna obecność człowieka jest niemożliwa lub niebezpieczna

Niektóre obszary leśne są niedostępne – może to być spowodowane podmokłym terenem lub niebezpieczeństwem wynikającym ze spadających gałęzi. W takich przypadkach problem inwentaryzacji i szacowania szkód rozwiązują bezzałogowe statki powietrzne.

Oszacuj koszty usługi

Ustalenie stopnia wegetacji i zdrowotności drzewostanów

Zaawansowana technicznie kamera multispektralna pozwala na ocenę kondycji drzewostanów. Dzięki temu, używając szerokiej gamy map wskaźnikowych, potrafimy wskazać drzewa o dużym prawdopodobieństwie infekcji szkodnikiem (np. kornikiem ostrozębnym) lub patogenem. Dla gospodarki leśnej oznacza to mniejszą wycinkę, a przez to wydajniejszą produkcję siedliska.

Oszacuj koszty usługi

Inwentaryzacje zwierzyny łownej (pomiary termowizyjne)

Wykorzystując urządzenia bezzałogowe oraz kamery termowizyjne, jesteśmy w stanie przeprowadzić bezinwazyjną inwentaryzację zwierzyny łownej.

Oszacuj koszty usługi

Aktualizacje systemu informacji przestrzennej – np. Leśnej Mapy Numerycznej

Ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości wykorzystywane są do aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej, zaś chmury punktów mogą służyć do pomiarów przestrzennych. Produkty te możemy uzyskać już po jednym nalocie, dlatego oszczędzamy czas i pieniądze w porównaniu do innych metod działania.

Oszacuj koszty usługi

Analizy stanu zagrożenia pożarowego

Pomiary termowizyjne i multispektralne pomagają w ocenie zagrożenia pożarowego. Im większa temperatura drzewostanów, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się ognia.

Oszacuj koszty usługi