Drony w leśnictwie


Korzyści


Zwiększona wydajność produkcji drewna

Dzięki skuteczniejszej identyfikacji i lokalizacji drzewostanów zainfekowanych szkodnikami lub patogenami, szacowaniu szkód, inwentaryzacji oraz ocenie stanu zagrożenia pożarowego, podwyższamy efektywność produkcji drewna.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Nasze usługi pozwalają na zmniejszenie kosztów – zarówno tych związanych z nakładem czasu i pracy, jak i pieniędzy. Ortofotomapy, modele 3D i NMPT dają dokładny obraz działów leśnych i umożliwiają inspekcje i aktualizacje geoprzestrzenne w znacznie krótszym czasie, niż miało to miejsce dawniej.

Pomoc w podejmowaniu optymalnych decyzji. Dane, które dostarczamy, pomagają przedsiębiorcom leśnym na podejmowanie odpowiednich działań, w odpowiednim czasie. Dzięki temu, problemy niwelowane są w zarodku, a gospodarka leśna prowadzona jest w przemyślany i efektywny sposób.

Możliwości


Zrzut czynnika biologicznego w postaci kruszynka w celu zwalczania osnui gwiaździstej

Osnuja gwiaździsta to szkodnik, o którym z pewnością słyszał każdy leśnik. Jego gradacje zagrażają drzewostanom sosny zwyczajnej. Zapłodnione samice składają jaja pojedynczo na wewnętrznej stronie igieł. Jeśli nie prowadzimy monitoringu i nie zadziałamy w odpowiednim momencie, straty w produkcji drewna mogą być bardzo duże. Tak jak i w przypadku omacnicy prosowianki, jej naturalnym wrogiem jest kruszynek, którego larwy pasożytują na jej jajach. Efektywnym sposobem aplikacji kruszynka jest zrzut przy pomocy drona.

Określanie poziomu defoliacji obszarów leśnych

Dron wyposażony w kamerę multispektralną pozwala na ocenę kondycji drzewostanu, co w tym przypadku może przejawiać się w stopniu defoliacji czyli ubytku liści lub igieł z powodu czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia powietrza lub choroby roślin. Ubytek liści wyrażony procentowo stanowi kryterium oceny zdrowotności lasu metodą bioindykacji. Zaletą naszej usługi jest szybkość jej wykonania oraz przejrzystość i precyzyjność analizy (widok z góry).

Inspekcja oraz ocena szkód w miejscach trudnodostępnych, w których fizyczna obecność człowieka jest niemożliwa lub niebezpieczna

Niektóre obszary leśne są niedostępne – może to być spowodowane podmokłym terenem lub niebezpieczeństwem wynikającym ze spadających gałęzi. W takich przypadkach kwestie inwentaryzacji i szacowania szkód rozwiązują bezzałogowe statki powietrzne. W przeciwieństwie do zobrazowań satelitarnych, zachmurzenie nie stanowi problemu dla fotogrametrii niskiego pułapu. Dodatkowo, rozdzielczość map jest wyższa, przez co badanie precyzyjniejsze.

Ustalenie stopnia wegetacji i zdrowotności drzewostanów

Zaawansowana technicznie kamera multispektralna pozwala na ocenę kondycji drzewostanów. Dzięki temu, używając szerokiej gamy map wskaźnikowych, potrafimy wskazać drzewa o dużym prawdopodobieństwie infekcji szkodnikiem (np. kornikiem ostrozębnym) lub patogenem. Dla gospodarki leśnej oznacza to mniejszą wycinkę, a przez to wydajniejszą produkcję siedliska.

Inwentaryzacje zwierzyny łownej (pomiary termowizyjne)

Wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne (wirnikowce lub samoloty) wyposażone w kamery termowizyjne, jesteśmy w stanie przeprowadzić bezinwazyjną inwentaryzację zwierzyny łownej. W obliczu walki z ASF (Afrykański pomór świń) niezwykle ważna jest miarodajna informacja na temat liczebności dzików na danym obszarze. Takie badania są również przydatne dla przyrodników oraz podmiotów związanych z ochroną środowiska.

Aktualizacje systemu informacji przestrzennej – np. Leśnej Mapy Numerycznej

Ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości wykorzystywane są do aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej, zaś chmury punktów mogą służyć do pomiarów przestrzennych. Co więcej, dzięki zobrazowanu CIR, jesteśmy w stanie lokalizować posusze lub drzewa o osłabionej kondycji. Produkty te możemy uzyskać już po jednym nalocie, dlatego oszczędzamy czas i pieniądze w porównaniu do innych metod działania.

Analizy stanu zagrożenia pożarowego

Pomiary termowizyjne (termografy) i multispektralne (bliska podczerwień) pomagają w ocenie zagrożenia pożarowego. Im większa temperatura drzewostanów, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się ognia. W ten posób możliwe jest także lokalizowanie mikropożarów oraz inspekcje pogorzelisk – tak, aby nie pozwolić na dalsze rozprzestrzenianie się czy ponowne wzniecanie pożaru. Jest to bardzo efektywny i precyzyjny system wspomagania decyzji, m. in. dzięki spojrzeniu z góry.

Modelowanie wzrostu i bonitacji drzewostanu

Dokładna analiza różnych pasm światła odbitego od roślin pozwala na rozróżnienie określonych gatunków drzew, a także wskazuje ich kondycję oraz stopień wegetacji. Dzięki opracowaniom fotogrametrycznym, takim jak numeryczny model pokrycia terenu oraz gęsta chmura punktów, można łatwo określić wzrost drzewostanu. Z kolei znajomość wieku, pozwala na ustalenie jego klasy bonitacji. Wyniki analizy przedstawiane są w postaci tabeli i modelu 3D.

Monitoring występowania pasożytów – jemioła w lasach iglastych i liściastych

Jemioła to charakterystyczny półpasożyt, który przyczepiwszy się do drzewa-gospodarza, pobiera od niego wodę oraz sole mineralne. Pojedyncze jemioły nie zagrażają drzewu, jednak w przypadku ich wysokiej liczby, przyczyniają się zamierania drzewa. Z tego powodu bardzo istotne jest regularne monitorowanie drzew przy użyciu drona – tak, abyśmy wiedzieli, jaka jest skala problemu oraz gdzie dokładnie i w jakim stopniu występuje. Dzięki temu możemy podjąć optymalne decyzje w kwestii terminu wycinki.

Pełna oferta dotycząca usług dla leśnictwa