INAUGURACJA NALOTÓW NA TERENIE PODR W BOGUCHWALE

Kilka tygodni temu, gdy tylko warunki pogodowe nam na to pozwoliły, rozpoczęliśmy badania na polach doświadczalnych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Na gruntach ornych o areale 17,94 ha, położonych na glebach klasy I, II i IIIa, uprawiane jest ok. 250 różnych odmian roślin. Tematyka doświadczeń, jak możemy przeczytać na stronie internetowej PODR, jest implikowana aktualnym zapotrzebowaniem praktyki rolniczej w województwie podkarpackim oraz potrzeb instytucji badawczych w kraju. Z tego powodu kondycja pól uprawnych należących do Ośrodka jest bardzo zróżnicowana, co sprawia, że obszar PODR stanowi bardzo interesujący przedmiot badań fotogrametrii multispektralnej.

Ciekawe zależności charakteryzujące badany obszar wykazał już pierwszy wykonany przez nas nalot fotogrametryczny, co następnie zweryfikowaliśmy podczas kolejnych nalotów. Do przeprowadzenia badań wykorzystaliśmy autorskiego wielowirnikowca (Heksakopter X-01), wyposażonego w kamerę multispektralną Altum firmy Micasense. Jest ona uważana za jeden z najlepszych sensorów wielospektralnych dostępnych na rynku.

 

Dodatkowo podczas nalotu zebraliśmy również dane potrzebne do przeprowadzenia kalibracji radiometrycznej, które są niezbędne do wykonania dalszej korekcji multispektralnych pomiarów. W tym celu wykorzystaliśmy czujnik natężenia światła oraz specjalny panel refleksyjny. Po przejściu kilku etapów obróbki materiału fotogrametrycznego, opracowaliśmy ortofotomapę. Składała się ona z pasm światła widzialnego, bliskiej podczerwieni, kanału czerwonego brzegowego oraz termowizji. Na jej podstawie obliczyliśmy kilkanaście różnych map wskaźnikowych, m. in. NDRE, MCARI czy OSAVI. Co więcej, do wyciągnięcia finalnych wniosków wykorzystaliśmy chmurę punktów oraz numeryczny model pokrycia terenu (wyjaśnienie tych pojęć znajdziecie tutaj).

 

Wyniki przeprowadzonej analizy fotogrametrycznej oraz teledetekcyjnej w większości przypadków powinny zostać potwierdzone poprzez obserwacje terenowe. Na bazie informacji zgromadzonych przez drona jesteśmy w stanie zlokalizować obszary charakteryzujące się lepszą lub gorszą kondycją roślin. Niestety, stosunkowo rzadko możemy poznać przyczynę takiego stanu rzeczy. Oprócz połączenia zobrazowań wielospektralnych z innymi źródłami danych wspomagających podejmowanie decyzji (takich jak np. mapy glebowe), konieczne jest założenie butów i udanie się w wyróżniające się miejsca uprawy. Pomimo to, znamy już konkretne obszary dotknięte danym czynnikiem. A to z kolei, po krótkim sprawdzeniu, pozwala na szybki i precyzyjny zabieg agrotechniczny.

 

W następnej części artykułu przedstawimy kilka konkretnych przykładów wyników naszych badań, okraszonych wiedzą rolniczą pracowników PODR. Już teraz zapraszamy do lektury.