Niezależnie od rodzaju planowanych analiz, koniecznym jest uprzednie zdobycie wymaganych dla nich danych. W tym celu skrupulatnie planujemy a następnie wykonujemy lot, w trakcie którego pozyskujemy materiał zdjęciowy. Zależnie od docelowego produktu i jego przeznaczenia dron może zostać wyposażony w wysokorozdzielczą kamerę RGB, wielospektralną lub termalną.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony jest od określonej prawnie dostępności przestrzeni powietrznej, powierzchni mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może ulec wydłużeniu, jeżeli powierzchnia przeznaczonego do oblotu obszaru przekracza 200ha)
 • nieprzetworzone obrazy przekazywane po zakończeniu nalotów.

Opis usługi:

 • zaplanowanie i wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • przekazanie nieprzetworzonego materiału zdjęciowego.

Co otrzymujesz:

Nieprzetworzony materiał zdjęciowy RGB lub multispektralny.

Liczba bezzałogowców w rękach rolników zwiększa się z roku na rok, co - przynajmniej w teorii - pozwala na samodzielne uzyskanie potrzebnych produktów fotogrametrycznych. Częścią procesu, która wymaga większej wiedzy aniżeli ta potrzebna do przeprowadzenia zautomatyzowanego lotu jest przetwarzanie i analiza danych. Jeśli potrafisz zebrać niezbędne dane, ale nie masz do dyspozycji wydajnej stacji roboczej z oprogramowaniem fotogrametrycznym lub GIS, CUD chętnie odciąży Cię w tym obszarze. Wygenerujemy dla Ciebie odpowiedni produkt i dostarczymy go w wymaganym formacie.

Dedykowany oprogramowanie:

Agisoft Metashape, Pix4D, QGIS.

Parametry usługi:

 • czas od zlecenia do otrzymania produktu i raportu: 3-4 dni (może ulec wydłużeniu, jeżeli powierzchnia analizowanego obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (.pdf, .shp, .gpkg) lub papierowej.

Opis usługi:

 • pozyskanie nieprzeprocesowanych danych od Klienta,
 • wygenerowanie wybranego produktu fotogrametrycznego, tj.: ortofotomapy, modelu 3D, chmury punków lub mapy wskaźnikowej,
 • ewentualna analiza uzyskanych wyników (np. pomiary powierzchni, stworzenie mapy aplikacyjnej czy przeprowadzenie symulacji hydrologicznych)

Co otrzymujesz:

Wybrany produkt fotogrametryczny wraz z wynikami ewentualnej analizy w postaci raportu.

Teledetekcja w rolnictwie to nie tylko mapy nawożenia. Wykorzystując informacje zbierane przez bezzałogowce i sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie policzyć sadzonki na twoim polu oraz określić liczbę ubytków. Pozwala to na zoptymalizowanie wielkości produkcji oraz redukcję kosztów alternatywnych.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony jest od określonej prawnie dostępności przestrzeni powietrznej, powierzchni mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może ulec wydłużeniu, jeżeli powierzchnia przeznaczonego do oblotu obszaru przekracza 200ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (.pdf, .shp, .gpkg) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • wygenerowanie ortofotomapy,
 • ewentualne opracowanie przekształcenia ortofotomapy (wyróżnienie roślin na tle gleby),
 • ocena równomierności zasiewu (czy występują ubytki, ile, gdzie) - automatyzacja liczenia sadzonek.

Co otrzymujesz:

Mapa równomierności zasiewu + raport z analizą.

Celna informacja o stanie upraw pozwala na trafniejsze i szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom. Wykorzystując drony i zaawansowane technologie dostarczamy wiarygodne informacje o zdrowiu uprawy na każdym etapie jej rozwoju.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony jest od określonej prawnie dostępności przestrzeni powietrznej, powierzchni mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (.pdf, .shp, .gpkg) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • wygenerowanie map wskaźnikowych,
 • analiza mapy wskaźniowej i identyfikacja obszarów problematycznych.

Co otrzymujesz:

Mapa wskaźnikowa (lub/i ortofotomapa RGB) + raport kondycji uprawy ze wskazaniem obszarów problematycznych.

Zmienne nawożenie na bazie danych o wegetacji weszło już na stałe do praktyki rolniczej. Drony pozwalają pójść o krok dalej wpisując się strategię Zielonego Ładu. Dzięki wysokorozdzielczym obrazom widzimy już nie tylko ogólny stan uprawy ale wręcz pojedyncze chwasty. Punktowy oprysk w sadzie lub winnicy? Opryski precyzyjne dronami? Tym właśnie zajmujemy się w CUDzie!

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony jest od określonej prawnie dostępności przestrzeni powietrznej, powierzchni mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • mapa aplikacyjna dostarczana jest w formie elektronicznej (format .shp) i poglądowej (pdf).

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • wygenerowanie map wskaźnikowych,
 • analiza mapy wskaźnikowej i jej konwersja do mapy aplikacyjnej

Co otrzymujesz:

Mapa aplikacyjna w formie elektronicznej (ormat .shp) oraz poglądowej (pdf).

Gorsza kondycja upraw nie zawsze musi być związana z działaniem agrofagów. Jeśli problemy mają związek z nawadnianiem, analizy wielospektralne mogą nie wystaczyć. Mamy jednak rozwiązania także na takie ewentualności! Dzięki odpowiedniemu zestawowi czujników i algorytmom analitycznym jesteśmy w stanie wykryć problemy zarówno z nadmiarem jak i niedoborem wody.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony jest od określonej prawnie dostępności przestrzeni powietrznej, powierzchni mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania raportu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (okres może ulec wydłużeniu, jeżeli powierzchnia analizowanego obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (.pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • wygenerowanie ortofotomapy RGB, map wskaźnikowych i NMT,
 • analiza produktów fotogrametrycznych,
 • identyfikacja czynnika/ów stresogennych i określenie poziomu stresu.

Co otrzymujesz:

Opracowania mapowe wraz z raportem końcowym.

Desykacja jest kolejnym zabiegiem gdzie drony pozwlają na wsparcie operacji polowych. Dzięki wykorzystaniu BSL, jesteśmy w stanie określić, na jakim obszarze należy wykonać oprysk, a na którym jest on już niepotrzebny. Pozwala to zredukować koszty zabiegu oraz zmniejszyć jego wpływ na środowisko.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony jest od określonej prawnie dostępności przestrzeni powietrznej, powierzchni mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania raportu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowanego obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analiz przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • wygenerowanie map wskaźnikowych,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe,
 • analiza mapy wskaźnikowej i jej konwersja do mapy oprysku strefowego,

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa RGB, mapa oprysku w formacie poglądowym (.pdf) oraz elektronicznym - gotowym do importu w maszynie (.shp).

Technologie rolnictwa precyzyjnego nie są stworzone wyłącznie dla upraw wielkoobszarowych. W obszarze ogrodnictwa precyzyjnego drony pozwalają nie tylko na mapowanie upraw, ale także na szacowanie potencjału produkcyjnego pojedynczych drzew lub krzewów owocowych. Dzięki takim analizom, jesteśmy w stanie śledzić produktywność poszczególnych odmian, obciążenie krzewów, efekty stosowanego nawożenia lub innych zabiegów agrotechnicznych. Precyzyjne ogrodnictwo z użyciem dronów to także szansa na wykorzystanie map aplikacyjnych zmiennego nawożenia i oprysku dla klasycznych narzędzi ale również strefowych oprysków z powietrza.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Phantom 4.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony jest od określonej prawnie dostępności przestrzeni powietrznej, powierzchni mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowanego obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego dronem wyposażonym w kamerę multispektralną nad wskazanym obszarem,
 • wygenerowanie ortomozaiek RGB i map wskaźnikowych,
 • kalkulacja ilości drzew,
 • przekształcenie map wskaźnikowych w mapy aplikacyjne,

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa + raport określający liczbę drzew, mapa aplikacyjna.

Bezzałogowce są idealnym narzędziem do sporządzenia wiarygodnej dokumentacji szkód w uprawach. Wykorzystując obrazy o wysokiej rozdzielczości, możemy stworzyć dokładne mapy pola, unikając błędów związanych z tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Dokładny pomiar szkody może znacznie przyspieszyć proces uzyskania pomocy finansowej lub odszkodowania, a także pomóc zaplanować działania zabezpieczające uprawy i młode nasadzenia drzew.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Phantom 4.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może ulec wydłużeniu, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (.pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • wygenerowanie ortofotomapy RGB, map wskaźnikowych i NMT,
 • wykonanie klasyfikacji szkód na badanym obszarze,,
 • wygenerowanie mapy szkód wraz z dokładnym pomiarem obszaru obejmującą każdą klasę.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapę RGB, mapę wskaźnikową, raport końcowy z pomiarem i klasyfikacją szkód.

Omacnica prosowianka to szkodnik, o którym z pewnością słyszał każdy przedsiębiorca rolny uprawiający kukurydzę. Bez prowadzenia ciągłego monitoringu uprawy i podejmowania na czas kroków zapobiegawczych, utrata jego plonu może wynieść nawet do 90%. Kruszynek jest naturalnym wrogiem omacnicy. Jego larwy pasożytują na jej jajach zapobiegając zwiększaniu się populacji szkodnika. Dzięki Agrodronowi jesteśmy w stanie lokalizować ogniska żerowania omacnicy i punktowo aplikować Kruszynka w formie sypkiej.

Dedykowany sprzęt:

Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału obszaru zrzutu oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień).

Opis usługi:

 • przygotowanie planu lotu,
 • przeprowadzenie operacji w powietrzu i zrzut Kruszynka.

Co otrzymujesz:

Zabieg czynnikiem biologicznym w celu zwalczenia omacnicy prosowianki.

Niezależnie od rodzaju planowanych analiz, koniecznym jest uprzednie zdobycie wymaganych dla nich danych. W tym celu skrupulatnie planujemy a następnie wykonujemy lot, w trakcie którego pozyskujemy materiał zdjęciowy. Zależnie od docelowego produktu i jego przeznaczenia dron może zostać wyposażony w wysokorozdzielczą kamerę RGB, wielospektralną lub termalną.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zgłoszenia zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • nieprzetworzone obrazy przekazywane po zakończeniu nalotów.

Opis usługi:

 • zaplanowanie i wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • przekazanie nieprzetworzonego materiału zdjęciowego.

Co otrzymujesz:

Nieprzetworzony materiał zdjęciowy RGB lub multispektralny.

Bezzałogowce już na dobre zagościły w Lasach Państwowych pozwalając leśnikom na usprawnienie prac inwentaryzacyjnych. Obecność BSL w Nadleśnictwie nie zawsze jednak oznacza równoczesne posiadanie infrastruktury lub oprogramowania wymaganych do przetwarzania i analizy danych fotogrametrycznych. Drodzy Leśnicy - jeśli borykacie się właśnie z takimi ograniczeniami, serdecznie zapraszamy do CUD-u. Wygenerujemy dla Was potrzebny produkt i dostarczymy go w wymaganym formacie.

Dedykowany sprzęt:

Agisoft Metashape, Pix4D, Qgis.

Parametry usługi:

 • czas od zlecenia do otrzymania produktu i raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • Opracowania fotogrametryczne (ortofotomozaiki, chmury punktów, modele 3d lub mapy wskaźnikowe), raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (.pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • pozyskanie surowych danych od Klienta,
 • opracowanie wybranego produktu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego, w tym ortofotomapy, modelu 3D, chmury punków lub mapy wskaźnikowej z obliczonym konkretnym indeksem,
 • ewentualna analiza uzyskanych wyników (np. pomiary powierzchni, ocena zdrowotności drzewostanów, lokalizacja jemioły czy przeprowadzenie symulacji hydrologicznych).

Co otrzymujesz:

Wybrany produkt fotogrametryczny wraz z ewentualną analizą w postaci raportu.

Montowane na BSL sensory pozwalają na generowanie danych pomocnych w bardzo wielu aspektach monitoringu lasów. Od "klasycznych" map RGB, poprzez mapy wielospektralne przydatne w klasyfikacji i ocenie stanu drzew, po modele numeryczne pozwalające określać przyrost drzewostanu. W Centrum Usług Dronowych dysponujemy odpowiednimi narzędziami by dostarczać Leśnikom dane niezbędne do dokładnej inwentaryzacji nadzorowanych przez nich zasobów.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zgłoszenia zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 5 dni (okres może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (.pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • wygenerowanie produktów fotogrametrycznych,
 • przeprowadzenie analiz drzewostanu (np. kalkulacja powierzchni koron, czy określenie wskaźnika pokrycia liściowego (LAI),

Co otrzymujesz:

Opracowania mapowe wraz z raportem podsumowującym analizy.

Dron wyposażony w kamerę multispektralną pozwala na ocenę kondycji drzewostanu, co w tym przypadku może przejawiać się w stopniu defoliacji czyli ubytku liści lub igieł z powodu czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia powietrza lub choroby roślin. Ubytek liści wyrażony procentowo stanowi kryterium oceny zdrowotności lasu metodą bioindykacji.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • wzgenerowanie ortofotomapy,
 • segmentację koron i analizy wegetacji,

Co otrzymujesz:

Opracowania mapowe wraz z raportem poziomu defoliacji.

Mapy wskaźnikowe, uzyskiwane na bazie danych zebranych w trakcie nalotów naszymi BSL pozwalają na dokładne określenie kondycji drzew. W drodze ich analizy jesteśmy w stanie sklasyfikować drzewostan, wskazując zdrowe jak i problematyczne połacie lasu. Co istotne, dzięki wykorzystaniu kamer wielospektralnych, z dużą precyzją jesteśmy wskazać nie tylko drzewa już istotnie uszkodzone, ale także te na bardzo wczesnym stadium infekcji. Przyczynia się to do podejmowania szybszych i bardziej optymalnych decyzji dotyczących gospodarki leśnej, co za tym idzie - zmniejszenia skali cięć interwencyjnych w lasach.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia działu leśnego wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analiz przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie lotudronem wyposażonym w kamerę wielospektralną,
 • wygenerowanie map wskaźnikowych,
 • klasyfikacja drzewostanu i opracowanie wyników

Co otrzymujesz:

Opracowania mapowe oraz raport określający kondycję drzewostanu.

Bezzałogowce wyposażone w kamery multispektralne w skuteczny sposób lokalizują drzewa zaatakowane przez kornika. Pozyskiwane z powietrza dane pozwalają chronić zdrowe drzewa i podejmować punktowe działania wobec tych zainfekowanych.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zgłoszenia zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli badany obszar ma powierzchnię powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (.pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu BSL wyposażyonym w kamerę multispektralną,
 • wygenerowanie ortomozaiek (RGB i wielospektralnych)/li>
 • wygenerowanie i analiza map wskaźnikowych,
 • klasyfikacja drzewostanów oraz ocena ich kondycji.

Co otrzymujesz:

Opracowania mapowe wraz z raportem podsumowującym wyniki analiz.

Jemioła to charakterystyczny półpasożyt, który przykeja się do drzewa - żywiciela i pobiera od niego wodę oraz sole mineralne. Pojedyncze jemioły nie zagrażają drzewu, jednak gdy jest ich wiele, sprawiają iż to zamiera. W ostatnich latach, oprócz jemioły pospolitej, atakującej drzewa liściaste, coraz częściej spotykana jest jemioła pospolita rozpierzchła zasiedlająca głównie sosny czyniąc ją istotnym zagrożeniem dla lasów iglastych. Monitoring wystepowania jemioły z powierzchni ziemi jest niezwykle trudny. Z tego powodu kluczowe jest jest regularne mapowanie drzew przy użyciu drona. Dzięki temu możemy podjąć optymalne decyzje w kwestii terminu wycinki (aby surowiec drzewny nie stracił na wartości).

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli badany obszar ma powierzchnię większą niż 200 ha),
 • Opracowania mapowe wraz z raportem opisującym wyniki analiz w formie elektronicznej (.pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • wygenerowanie map wskaźnikowych,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe,
 • klasyfikacja drzewostanu i analiza zasiedlenia,
 • wygenerowanie raportu zasiedlenia jemiołą.

Co otrzymujesz:

Opracowania mapowe wraz z raportem z przeprowadzonych analiz.

Nasze BSL są wyposażone nie tylko w kamery RGB i wielospektralne ale również termowizyjne. Pozwalają one znacząco ułatwić liczenie zwierzyny na obszarach zalesionych i wydłużyć czas pracy aż do nocy, gdy inne sensory nie byłyby już pomocne. Drony CUD cechują się także długim czasem lotu co umożliwia zmapowanie większych połaci terenu w trakcie pojedynczego lotu zwiększając efektywność dokonywanych obserwacji.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z prze- pisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli badany obszar przekracza 200 ha),
 • raport inwentaryzacyjny przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • naloty dronem z kamerą termowizyjną i obserwacja,
 • inwentaryzacja na podstawie nagranego filmu/wykonanych zdjęć.

Co otrzymujesz:

Raport inwentaryzacyjny i oryginalne nagrania/zdjęcia.

Coraz bardziej dotkliwe susze stanowią realne zagrożenie dla drzewostanu i gospodarki leśnej. Skuteczna identyfikacja terenów zagrożonych wystąpieniem pożaru stanowi podstawę systemu informacji o zagrożeniach pożarowych. Wyposażone w kamery termowizyjne drony CUD-u są w stanie zlokalizować miejsca tlącej się ściółki a także pogorzeliska, które nadal stanowią zagrożenie pożarowe.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli badany obszar wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami zagrożenia pożarowego przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • zaplanowanie trasy nalotu,
 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną,
 • opracowanie raportu zagrożenia pożarowego.

Co otrzymujesz:

Raport zagrożenia pożarowego.

Bezzałogowce są niezwykle efektywynym medium do gromadzenia danych potrzebnych do funkcjonowania SIP. Wystarczy jeden nalot naszym bezzałogowym statkiem powietrznym, aby uzyskać kilka typów danych przestrzennych: ortofotomapy wysokiej rozdzielczości, chmury punktów niezbędne do pomiarów, czy modele 3d idealnie nadające się wizualizacji. Nigdy wcześniej aktualizacja SIP nie była tak szybka i ekonomiczna!

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania raportu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt fotogrametryczny dostępny do pobrania drogą elektroniczną.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wyspecyfikowanym obszarem,
 • wygenerowanie zamówionego produktu fotogrametrycznego, tj. wysokorozdzielczej ortofotomapy, modelu 3D, chmury punktów, numerycznych modeli terenu (NMT/NMPT/ZNMPT),
 • przekazanie produktów przetwarzania klientowi.

Co otrzymujesz:

Wyspecyfikowane produkty fotogrametryczne: wysokorozdzielczą ortofotomapę, model 3D, chmurę punktów, numeryczne modele terenu.

Wykorzystanie dronów w monitoringu terenów trudnodostępnych często jest jedynym sposobem na efektywne i bezpieczne dla mierniczego zbadanie administrowanego obszaru. Okresowe loty prowadzone w takich miejscach pozwalają na śledzenie zmian w środowisku, skali i tempa zachodzących na nich zjawisk a w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej - szybkiego określenia wymiaru szkód jakie trzeba będzie w przyszłości zlikwidować.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłu- żyć, jeżeli powierzchnia obszaru przekracza 200 ha),
 • raport z mapami oraz analizą szkód przekazywany w formie elektronicznej (.pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wyspecyfikowanym obszarem ,
 • wygenerowanie ortofotomapy,
 • klasyfikacja i pomiar szkód.

Co otrzymujesz:

Opracowania mapowe wraz raportem podsumowujacym wyniki analiz.

Osnuja gwiaździsta (Acantholyda posticalis) to kolejny - obok kornika - szkodnik drzew iglastych jaki pojawił się w polskich lasach. Podobnie jednak jak w przypadku omacnicy do jej zwalczania można zastosować przeciwdziałanie biologiczne przy pomocy Kruszynka. Zrzut jest realizowany z powietrza przy wykorzystaniu Agrodrona nad uprzednio zlokalizowanymi ogniskami występowania Osnui.

Dedykowany sprzęt:

Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału obszaru zrzutu oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień)

Opis usługi:

 • opracowanie trasy nalotu,
 • wykonanie nalotu i zrzut kruszynka,

Co otrzymujesz:

Zabieg czynnikiem biologicznym w celu zwalczenia osnui gwiaździstej.

Drony w sektorze budowlanym rozgościły się już na dobre i stanowią nieocenione źródło danych o inwestycjach każdego typu. Potrzebujesz danych o wysokiej dokładności do planowanej budowy? Wsadu do środowiska BIM? Nasi doświadczeni operatorzy zgromadzą niezbędne do tego celu obrazy.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony jest od określonej prawnie dostępności przestrzeni powietrznej, powierzchni mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może ulec wydłużeniu, jeżeli powierzchnia przeznaczonego do oblotu obszaru przekracza 200ha),
 • nieprzetworzone obrazy przekazywane po zakończeniu nalotów.

Opis usługi:

 • zaplanowanie i wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • przekazanie nieprzetworzonego materiału zdjęciowego.

Co otrzymujesz:

Nieprzetworzony materiał zdjęciowy RGB lub multispektralny.

Dokumentacja zdjęciowa lub wideo wykonana przy pomocy bezzałogowca pozwala na szybką ocenę przebiegu prac budowalnych oraz jest świetnym materiałem reklamowym. Inwestycje z lotu ptaka wyglądają dużo atrakcyjniej, a wiele detali, niewidocznych z perspektywy gruntu, może zostać podkreślonych.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • nieprzetworzony materiał fotograficzny/wideo po zakończeniu lotu.

Opis usługi:

 • wykonanie lotu nad wskazanym obszarem,
 • przekazanie nieprzetworzonego materiału zdjęciowego/wideo.

Co otrzymujesz:

nieprzetworzony materiał fotograficzny/wideo po zakończeniu lotu.

Fotogrametria i bezzałogowce to technologie, które w krótkim czasie stały się niezbędne w branży geodezyjnej. Nigdy przedtem stworzenie ortofotomapy, czy NMT nie było tak szybkie i efektywne kosztowo. Dziś wykorzystanie fotogrametrii nie ogranicza się do geodezji. To także zastosowania BIM, gdzie opracowania dronowe są z sukcesem łączone ze skanami laserowymi i modelami 3d, aby pełniej kontrolować proces wznoszenia nowych inwestycji.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania finalnego produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • wyspecyfikowany produkt fotogrametryczny wraz z raportem jest udostępniany poprzez link do pobrania.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wyspecyfikowanym obszarem,
 • wygenerowanie produktu przetwarzania: ortofotomapy, chmury punktów, modelu 3D,lub numerycznych modeli terenu,
 • opcjonalne pomiary, przekształcenia, processing chmury punktów,
 • przekazanie produktu (opcjonalnie - wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy).

Co otrzymujesz:

Wysokorozdzielcza ortofotomapam, chmura punktów, model 3D, numeryczny model terenu, (opcjonalnie) raport.

Kluczowym elementem procesu realizacji każdego projektu inwestycyjnego jest monitorowanig przebiegu prac. Pozwala to określić, czy prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem i z wyprzedzeniem reagować na pojawiające się problemy. Ciągłe zmiany jakim ulega obszar budowy oraz presja czasu wymagają nieustannej kontroli m.in. stanów magazynowych. Wykorzystanie dronów i technologii fotogrametrii pozwala znacznie ułatwić proces nadzoru inwestycji, redukując jednocześnie procent błędu pomiarowego.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • wyspecyfikowany produkt wraz z opcjonalnym raportem jest udostępniony poprzez link do pobrania

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad obszarem zainteresowania,
 • opracowanie potrzebnego/ych produktów spośród takich jak: wysokorozdzielcza ortofotomapa, model 3D, panorama 360, film w jakości 4K, dokumentacja zdjęciowa, chmura punktów, numeryczne modele terenu,
 • opcjonalnie: pomiary, przekształcenia, obróbka chmury punktów,
 • przekazanie produktu (opcjonalnie wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionych analiz).

Co otrzymujesz:

Wysokorozdzielcza ortofotomapa, chmura punktów, model 3D, numeryczny model terenu, (opcjonalnie) raport.

Otrzymywanie dzięki dronom dane to nie tylko kolorowe ortofotomapy ale także inne, równie przydatne produkty przetwarzania. Wysokorozdzielcze ortomozaiki pozwolają z niemożliwą do uzyskania wczesniej dokładnością zinwentaryzować interesujacy Klienta obszar, mogą też posłuzyć np. jako podstawa pomiaru jego areału lub mapa podkładowa do wizualizacji projektu. Chmury punktów natomiast to kluczowy materiał do obmiaru kubatur zwałowisk materiałów do budowy lub towarów do sprzedaży (piasek, żwiry, węgiel, itp.). Dzięki dronom jesteśmy w stanie wykonać taki pomiar szybciej i z większą dokładnością niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych metod oszczędzając czas i budżet Klienta.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od złożenia zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt wraz z raportem udostępniany poprzez link do pobrania.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad obszarem zainteresowania,
 • opracowanie produktów przetwarzania, tj.: wysokorozdzielcza ortofotomapa, model 3D, panorama 360, film w jakości 4K, dokumentacja zdjęciowa, chmura punktów, numeryczne modele terenu,
 • opcjonalne: pomiary powierzchni, długości lub kubatur, przekształcenia, obróbka chmury punktów,
 • przekazanie produktu wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy.

Co otrzymujesz:

Wysokorozdzielcza ortofotomapa, model 3D, chmura punktów, numeryczny model pokrycia terenu/ numeryczny model terenu, raport z wynikami pomiarów.

W okresie skokowo wzrastająych cen energii, priorytetem staje się dbałość o szczelność izolacji budynków. Drony wyposażone w kamerę termowizyjną doskonale nadają się do tego celu, pozwalając w bezpieczny i szybki sposób wykryć mostki termiczne prowadzące do ucieczki ciepła z budynku. To jednak nie koniec zalet tej technologii. Termowizja doskonale sprawdza się w także w kontroli szczelności dachów i wykrywania wycieków czy przecieków w miejscach trudno dostępnych dla człowieka.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt wraz z raportem jest udostępniony poprzez link do pobrania lub w dowolny inny sposób.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną,
 • wygenerowanie mapy termograficznej lub,
 • lokalizacja problematycznych „miejsc” (np. powierzchni na dachu, które uwalniają za dużo ciepła) na podstawie termograficznego video.

Co otrzymujesz:

Mapę lub video termograficzne + raport wskazujący lokalizację i skalę problemu.

Bezzałogowe systemy powietrzne bardzo dobrze sprawdzają się podczas okresowych przeglądów stanu technicznego turbin wiatrowych. Często wśród kompozytowych części łopat pojawiają się drobne, lecz bardzo niebezpieczne (i potencjalnie kosztowne) wady. Stosując konwencjonalne metody, ich wykrycie jest trudne i czasochłonne. Dzięki naszej wyspecjalizowanej flocie bezzałogowców, wyposażonych w kamery o wysokiej rozdzielczości możemy przeprowadzić bardzo szczegółową, bezpieczną i szybką inspekcję elektrowni wiatrowych. Jesteśmy w stanie zidentyfikować pęknięcia lub rozwarstwienia (delaminacja), erozję krawędzi natarcia czy zbadać stan połączeń między segmentalnych i łopatek turbinowych.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, ilości obiektów przeznaczonych do inspekcji oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • raport jest udostępniony poprzez link do pobrania lub w dowolny inny sposób.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę cyfrową lub termowizyjną o wysokiej rozdzielczości,
 • rejestracja zdjęć lub filmu video,
 • lokalizacja problematycznych „miejsc” na podstawie uzyskanego materiału.

Co otrzymujesz:

Dokumentacje zdjęciową lub/+ film video lub termograf + raport wskazujący lokalizację i skalę problemu.

Liczba panele fotowoltaicznych na dachach i posesjach systematycznie wzrasta. Panele PV są nowoczesnym i ekologicznym sposobem pozyskiwania energii, jednak ze względu na swoją charakterystykę są bardzo delikatne i wymagają regularnego, dokładnego przeglądu stanu technicznego. Alternatywą dla dotychczasowych metod inspekcji są operacje dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną. Naloty są szybsze, mniej kosztowne i zdecydowanie bezpieczniejsze poprzez wyeliminowanie ryzyka wypadku z udziałem człowieka.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt wraz z raportem udostępniany poprzez link do pobrania lub inny sposób.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną,
 • wygenerowanie mapy termograficznej lub,
 • lokalizacja problematycznych „miejsc” (np. powierzchni na dachu, natychmiastowa detekcja nadmiernie nagrzewających się obszarów poszczególnych ogniw fotowoltaicznych) na podstawie termograficznego video.

Co otrzymujesz:

Mapę lub video termograficzne + raport powykonawczy.

Kluczowym elementem planowania inwestycji jest szczegółowa analiza terenu pomagająca przewidzieć potencjalne trudności oraz dostarczająca istotne informacje niezbęne do zainicjowania fazy projektowej. Dane uzyskiwane dzięki wykorzystaniu dronów pozwalają na stworzenie wszelkich opracowań niezbędnych do oceny stosunków wodnych panujących na obszarze zainteresowania, oceny przepustowości rowów melioracyjnych, czy rozwiązywania porblemów z drenażem.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowanego obszaru przekracza 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie pdf lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad interesującym nas obszarem,
 • opracowanie produktów fotogrametrycznych: wysokorozdzielczej ortofotomapy oraz numerycznego modelu pokrycia terenu,
 • wykonanie analizy: wskazanie miejsc o mniejszej przepustowości, potencjalnych wymoknięć lub obszarów o mniejszej zawartości wody, kierunku spływu,
 • przekazanie produktu wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, NMPT, raport z wynikami.

Modernizacja istniejących lub budowa nowych napowietrznych linii energetycznych często wiąże się z koniecznością przeprowadzania przewodów przed tereny o utrudnionym dostępie, tj. rzeki, jeziora, lasy czy sady. W takich sytuacjach bardzo pomocne okazują się drony, które pomogą na tym etapie inwestycji bez potrzeby wkraczania na teren z ograniczeniami. Drony pozwolą na znaczne przyspieszenie procesu powstawania linii redukując konieczność wykorzystania podnośników czy kosztownych operacji z użyciem helikopterów.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, długości linii wysokiego napięcia oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni,
 • protokół końcowy dla wykonanej usługi.

Opis usługi:

 • wykonanie przelotu dronem z podczepioną liną pilotową,
 • przeciągnięcie liny do kolejnych słupów,

Co otrzymujesz:

Operacja powietrzna dronem i liną pilotową

Najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają przeprowadzać bezinwazyjną inwentaryzację obiektów historycznych. Dzięki zaprzęgnięciu w proces dokumentacyjny technologii fotogrametrii, jesteśmy w stanie dostarczyć Klientom nie tylko nieprzetworzony materiał zdjęciowy ale także ortofotomapy, rzuty elewacji (fotoplany), modele 3D, czy gęste chmury punktów do celów pomiarowych i wizualizacyjnych. .

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału rejestrowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • produkty fotogrametryczne oraz wyniki analiz przekazywane w formacie pdf lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad obszarem zainteresowania,
 • wygenerowanie produktów fotogrametrycznych: wysokoroz- dzielczej ortofotomapy, modelu 3D oraz chmury punktów,
 • przekazanie produktu wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy.

Co otrzymujesz:

Opracowania fotogrametryczne: ortofotomapa, fotoplany, chmura punktów, model 3D.

Nawierzchnie dróg (krajowych, lokalnych oraz wewnętrznych) i parkingów w wyniku codziennego użytkowania i oddziaływania czynników klimatycznych ulegają zużyciu i uszkodzeniom. Pojawiajace się z czasem na ich powierzchni koleiny, wybrzuszenia, pęknięcia, czy wyszczerbione krawędzie stwarzają zagrożenie dla poruszajacych się nimi pieszych i pojazdów. Aby zapobiec kosztownym, generalnym naprawom w wielu przypadkach wystarczy wykonać okresowy monitoring stanu nawierzchni, dzięki któremu zlokalizujemy miejsca wymagajace pilnej interwencji. Informacje takie są szczególnie istotne po okresie zimowym gdy surowa aura powoduje przyspieszoną degradację nawierzchni i konieczność szybkego usuniecia ubytków.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowane- go obszaru przekracza 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy nawierzchni przekazywany w formacie .pdf lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad obszarem zainteresowania,
 • wygenerowanie produktów fotogrametrycznych: ortofotomapy, modelu 3D oraz chmury punktów,
 • przekazanie produktów przetwarzania wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, model 3D, chmura punktów + raport z wynikami.

Smog to zmora długich, zimowych wieczorów. Sensory montowane na bezzałogowcach pozwalają jednak efektywnie włączyć się do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki autorskiemu laboratorium, które montujemy na latającej platformie, jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym przeprowadzić analizę składu spalin wydobywających się z komina. Badanie takie znacząco skraca czas inspekcji i uwalnia samorząd od kosztów niezbędnych do badań próbek w instytucjach zewnętrznych.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 2 dni.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w zasobnik Koliber,
 • przeprowadzenie badania poziomu zanieczyszczeń powietrza (w obrębie wskazanego obszaru lub obiektów generujących spaliny, np. kominy w gospodarstwach domowych),
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym,
 • sporządzenie raportu zawierającego wyniki analizy i/lub mapę smogową.

Co otrzymujesz:

Raport zawierający wyniki badania.

Lokalizowanie zakładów przemysłowych, gdzie nielegalnie są spalane śmieci oraz inne szkodliwe materiały, stało się łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze, dzięki zastosowaniu naszych bezzałogowców. Poziom zanieczyszczenia powietrza wzrasta zwłaszcza w sezonie zimowym gdy - bądź z oszczędności, bądź niewłaściwego sposoby spalania opału - gryzący dym spływa w kierunku okolicznych domów i zalega przez długi czas. Dzięki naszym bezzałogowcom i autorskiemu laboratorium badania składu spalin CUD włącza się do walki o czyste powietrze!

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 2 dni.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w zasobnik Koliber,
 • przeprowadzenie badania poziomu zanieczyszczeń powietrza (w obrębie wskazanego obszaru lub obiektów generujących spaliny, np. kominy w spalarniach, itp.),
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym,
 • sporządzenie raportu zawierającego wyniki analizy i/lub mapę smogową.

Co otrzymujesz:

Raport zawierający wyniki badania.

Długi czas lotu używanych przez nas dronów oraz specjalistyczne kamery termowizyjne pozwalają na prowadzenie z powietrza poszukiwań zaginionych osób i zwierząt. Dodanie do zespołu poszukiwawczego wykwalifikowanego operatora oraz platformy bezzałogowej pozwala objąć poszukiwaniami większy obszar i skrócić ich czas zwiększając szanse na skuteczne odnalezienie zaginionego.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień).

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym

Co otrzymujesz:

Wsparcie w zakresie poszukiwań ludzi lub zwierzęcia.

Golf to elitarna dyscyplina sportu a to wymaga utrzymania pól do gry w niego na odpowiednio wysokim poziomie. Pola golfowe to duże przestrzenie o zróżnicowanym podłożu co odzwierciedla się w jakości murawy. Bezzałogowe statki powietrzene pozwalają spojrzeć na ten obszar z perspektywy ujawniającej wszystkie niedostaki i niedomagania trawy. Wykorzystując BSL wyposażony w kamerę wielospektralną, możemy pomóc Ci ocenić stan murawy i odpowiednio zarządzać jej odżywieniem aby była równa i soczyście zielona na całym obszarze ośrodka.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • wygenerowanie map wskaźnikowych,
 • analiza materiału i wskazanie obszarów szczególnego zainteresowania

Co otrzymujesz:

Raport stanu murawy na torach.

Dane zbierane przez drony są nieocenionym źródłem informacji do celów modelowania hydrologicznego. Analizy tego typu odgrywają istotne znaczenie w wielu sektorach, od budownictwa, przez rolnictwo, po reagowanie kryzysowe. Gdzie woda zgromadzi się po opadach? Jaki obszar obejmie powódź jeśli poziom wody podniesie się po 50cm? Jaki obszar będzie odwadniany przez pojedynczy przepust pod drogą? W dobie przyspieszających zmian klimatycznych, coraz dotkliwszych susz i częstszych powodzi błyskawicznych, są to pytania na jakie wiele instytucji stara się znaleźćpomożemy znaleźć odpowiedzi. Centrum Usług Dronowych chętnie w tym pomoże.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli analizowany obszar będzie przekraczał 200 ha).

Opis usługi:

 • wykonanie lotu BSL z kamerą cyfrową
 • wygenerowania produktów przetwarzania,
 • analiza danych i wizualizacja wyników.

Co otrzymujesz:

Raport wraz z opracowaniami mapowymi.

W operacjach SAR czas jest decydującym zasobem. Wykorzystanie w nich BSL pozwala go oszczędzić w wielu aspektach. Poszukiwania mogą być prowadzone szybciej i bardziej efektywnie. Poszkodowany może szybciej otrzymać pierwszą pomoc w terenie górzystym lub trudnodostępnym. Wreszcie - spojrzenie z góry pozwala na lepszą koordynację działań ratowników na obszarze poszukiwań. W CUD dysponujemy zarówno dronami wyposażonymi w kamery termowizyjne, jak i platformy dostosowane do zrzutu pakietów pierwszej pomocy.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych.

Opis usługi:

 • wykonanie lotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną
 • obserwacja terenu poszukiwań.
 • wsparcie działań jednostek ratowniczych.

Co otrzymujesz:

Przeprowadzanie lotów poszukiwawczych w rejonie operacji,

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Drony dodały do katalogu zdolności służb granicznych możliwości obserwacji terenu z perspektywy zareserwowanej wczesniej wyłącznie dla samolotów i helikopterów. Jednak używane najczęściej drony chińskich producentów nie oferują pełnego bezpieczeństwa cybernetycznego prowadzonych operacji. Bezzałogowce budowane w CUD sto w pełni krajowa konstrukcja, z polskim know-how, lokalnym serwisem oraz szeroką paletą montowanych sensorów, które pozostają w gotowości wsparcia operacji przy granicach kraju.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01,

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych.

Opis usługi:

 • lot BSL wyposażonym w kamerę termowizyjną lub RGB,
 • analiza obrazu w czasie rzeczywistym

Co otrzymujesz:

Wysoka świadomość systuacyjna w trakcie prowadzonych działań

Ten typ usług dedykujemy służbom, które w trosce o bezpieczeństwo obywateli muszą podejmować dyskretne działania oraz biurom detektywistycznym.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych.

Opis usługi:

 • wykonanie opracji dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną lub RGB,
 • obserwacja w czasie rzeczywistym i zapis materiału dowodowego.

Co otrzymujesz:

Materiał zdjęciowy lub wideo mogący stanowić dowód w sprawie lub postępowaniu.

Dysponując wysoce wykwalifikowanym zespołem w dziedzinach takich jak systemy bezzałogowe, szeroko rozumiane IT (w tym algorytmy oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym), a także fotogrametrii i teledetekcji, jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniu, z jakim zgłosi się do nas Klient. Projektujemy i konstruujemy bezzałogowe statki powietrzne, sensory oraz inne specjalistyczne wyposażenie. Tworzymy oprogramowania oraz rozwiązujemy problemy związane z metodami fotogrametrycznymi i multispektralnymi w rolnictwie precyzyjnym, gospodarce leśnej, budownictwie i ochronie środowiska. Krótko mówiąc, jeśli uważasz, że coś jest niemożliwe - najpierw skontaktuj się z nami. Potrafmy zdziałać CUD-a.

Dedykowany sprzęt:

wg projektu.

Parametry usługi:

 • czas realizacji oraz wszelkie inne parametry ustalane są indywidualnie.

Opis usługi:

 • omówienie problemu z Klientem,
 • przyjęcie ostatecznej wersji rozwiązania,
 • projektowanie i produkcja,
 • faza testów,
 • wdrożenie rozwiązania,
 • serwis.

Co otrzymujesz:

Gotowe do wdrożenia rozwiązanie.

W ramach programu Platformy Startowe zrealizowaliśmy projekt dotyczący opracowania oprogramowania analitycznego do pomiarów teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Jest ono przeznaczone dla podmiotów z sektora rolniczego, leśnego oraz jednostek samorządów terytorialnych (ochrona środowiska). Jego cechą charvakterystyczną są nowe wskaźniki wegetacyjne, mapy termograficzne oraz autorskie algorytmy, oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Aplikacja jest w dalszym ciągu rozwijana i poszerzana o nowe funkcje odpowiadające zapotrzebowaniu naszym Klientom. Aplikacja przeznaczona dla gospodarki rolnej i leśnej będzie poszerzana o aspekty budowlana i środowiskowe.

Dedykowany sprzęt:

Naloty wykonywane przez klienta lub Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • subskrypcja,
 • sprzedaż jednorazowa/wieczysta

Opis usługi:

 • Wykrywanie jemioły oraz stopnia infekcji na bazie zobrazowań multispektralnych,
 • Modelowanie wzrostu drzew oraz określenie klasy bonitacyjnej,
 • Ocena poziomu defoliacji drzewostanów,
 • Dokładne oszacowanie liczby drzew oraz klasyfikacja gatunkowa,
 • Tworzenie map aplikacyjnych zmiennego nawożenia, przerzedzania sadów oraz punktowych i strefowych oprysków,
 • Automatyczne obliczanie nasadzeń i ubytków, badanie równomierności zasiewu,
 • Analiza nawodnienia.

Co otrzymujesz:

Oprogramowanie analityczne do pomiarów multispektralnych i fotogrametrycznych bazujące na autorskich wskaźnikach i algorytmach sztucznej inteligencji. Oprogramowania używa- my do analityki wszystkich naszych usług.

Nazwa usługi Cena jednostkowa netto Minimalna cena netto za dzień pracy
01 Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego 320,00 zł/h 2500,00 zł
02 Opracowanie i analiza surowego materiału fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego indywidualnie indywidualnie
03 Opracowanie mapy równomierności zasiewu 35,00 zł 3 500,00 zł
04 Ocena kondycji uprawy (lokalizacja problematycznych obszarów, mapa przezimowania) 35,00 zł 3 500,00 zł
05 Opracowanie mapy aplikacyjnej zmiennego dawkowania nawozu (głównie azotu) lub zindywiduali- zowanych, punktowych lub strefowych oprysków 40,00 zł 4 000,00 zł
06 Analiza poziomu spadku kondycji roślin wynikająca z aktywności czynnika stresogennego – niedobór lub nadmiar wody 40,00 zł 4 000,00 zł
07 Wsparcie desykacji 40,00 zł 4 000,00 zł
08 Modelowanie wzrostu drzew owocowych, prognoza plonów, mapa aplikacyjna zróżnicowanego przerzedzania kwiatów 40,00 zł 4 000,00 zł
09 Szacowanie szkód łowieckich 35,00 zł 3 500,00 zł
10 Zrzut czynnika biologicznego w postaci kruszynka w celu zwalczania omacnicy prosowianki 250,00 zł/h indywidualnie
Nazwa usługi Cena jednostkowa netto Minimalna cena netto za dzień pracy
11 Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego 320,00 zł/h 2 500,00 zł
12 Opracowanie i analiza surowego materiału fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego indywidualnie indywidualnie
13 Modelowanie wzrostu drzewostanu 35,00 zł 3 500,00 zł
14 Określenie poziomu defoliacji obszarów leśnych 40,00 zł 3 500,00 zł
15 Ustalenie stopnia wegetacji i zdrowotności drzewostanów 35,00 zł 3 500,00 zł
16 Monitoring występowania kornika 40,00 zł 4 000,00 zł
17 Monitoring występowania pasożytów - jemioła, lasy iglaste i liściaste 40,00 zł 4 000,00 zł
18 Inwentaryzacja zwierząt leśnych 40,00 zł 4 000,00 zł
19 Wyszukiwanie pogorzelisk, wykrywanie mikropożarów 40,00 zł 4 000,00 zł
20 Aktualizacje systemu informacji przestrzennej – np. mapy do celów projektowych i archiwizacyjnych 35,00 zł 3 500,00 zł
21 Inspekcja/ocena szkód w miejscach trudno dostępnych 35,00 zł 3 500,00 zł
22 Zrzut czynnika biologicznego sypkiego w postaci kruszynka w celu zwalczania osnui gwiaździstej 250,00 zł/ha indywidualnie
Nazwa usługi Cena jednostkowa netto Minimalna cena netto za dzień pracy
23 Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego 320,00 zł/h 2 500,00 zł
24 Wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej indywidualnie indywidualnie
25 Produkt fotogrametryczny pod cele inwestycji budowlanych i mapy projektowe 35,00 zł 3 500,00 zł
26 Monitoring przebiegu prac budowlanych 35,00 zł 3 500,00 zł
27 Inspekcje zrealizowanych inwestycji, archiwizacja, pomiary powierzchni i objętości 35,00 zł 3 500,00 zł
28 Inspekcja przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej dla budynków 800,00 zł 3 000,00 zł
29 Inspekcja turbin wiatrowych przy pomocy kamery termowizyjnej oraz cyfrowej RGB 800,00 zł 3 000,00 zł
30 Inspekcja przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej dla paneli fotowoltaicznych 40,00 zł 3 500,00 zł
31 Analiza przepustowości rowów i ocena melioracji terenu 35,00 zł 3 500,00 zł
32 Przeciąganie kabli wysokiego napięcia indywidualnie indywidualnie
33 Inwentaryzacja obiektów zabytkowych 40,00 zł 3 500,00 zł
34 Analiza stanu inwentaryzacji przestrzennej 40,00 zł 3 500,00 zł
Nazwa usługi Cena jednostkowa netto Minimalna cena netto za dzień pracy
35 Pomiar zanieczyszczeń powietrza 800,00 zł/10 pkt 3 000,00 zł
36 Pomiary składu dymu kominów przemysłowych 800,00 zł/10 pkt 3 000,00 zł
37 Poszukiwanie zaginionych osób i zwierząt 320,00 zł/h 2 500,00 zł
38 Inspekcja pól golfowych 800,00 zł 5 000,00 zł
39 Symulacje hydrologiczne 60,00 zł 5 000,00 zł
40 Transport środków pierwszej pomocy i koordynacja działań ratowniczych 320,00 zł/h 2 500,00 zł
41 Kontrola w ruchu granicznym 320,00 zł/h 2 500,00 zł
42 Monitoring specjalistyczny z powietrza indywidualnie indywidualnie
43 Działalność badawczo-rozwojowa - opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań indywidualnie indywidualnie
44 Oprogramowanie analityczne do pomiarów multispektralnych i fotogrametrycznych subskrypcja 2 400,00 zł/rok wieczysta 8 000,00 zł

Odwiedź nas

Centrum Usług Dronowych

ul. Przybyszowska 17
35-213, Rzeszów
NIP: 8133809868
KRS: 0000780638
Pn-Pt 08:00-16:00

Zadzwoń

Biuro / Sprzedaż

+48 512 233 363

Napisz

Śledź nas

© 2021 Centrum Usług Dronowych. Wszystkie prawa zastrzeżone

Privacy Preference Center