W celu zmapowania interesującego dla Klienta obszaru, wykonujemy naloty fotogrametryczne i teledetekcyjne. Przy pomocy wybranego drona i sensora pozyskujemy materiał zdjęciowy, który następnie może zostać przekształcony w odpowiednią mapę. W przypadku nalotu fotogrametrycznego używamy kamery cyfrowej o wysokiej rozdzielczości (wizualizacja w kolorach widzialnych RGB), natomiast w przypadku nalotu teledetekcyjnego kamerę multispektralną.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z prze- pisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha)
 • zdjęcia w wersji surowej przekazywane po ukończeniu nalotu.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • przekazanie surowego materiału zdjęciowego.

Co otrzymujesz:

Surowy materiał zdjęciowy RGB lub multispektralny.

Coraz więcej przedsiębiorców rolnych posługuje się dronem w celu optymalizacji produkcji oraz redukcji kosztów. Opracowanie i analiza surowego materiału fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego wymaga jednak specjalistycznego know-how, odpowiedniego sprzętu oraz zaawansowanego oprogramowania. Z tego powodu świadczymy usługi analityczne, które pozwalają wykorzystać w jak największym stopniu możliwości posiadanego drona.

Dedykowany oprogramowanie:

Agisoft Metashape, Pix4D, Qgis.

Parametry usługi:

 • czas od zlecenia do otrzymania produktu i raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • pozyskanie surowych danych od Klienta,
 • opracowanie wybranego produktu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego, w tym ortofotomapy, modelu 3D, chmury punków czy jednego z rodzajów mapy wskaźnikowej,
 • ewentualna analiza uzyskanych wyników (np. pomiary powierzchni, stworzenie mapy aplikacyjnej czy przeprowadzenie symulacji hydrologicznych)

Co otrzymujesz:

Wybrany produkt fotogrametryczny lub teledetekcyjny wraz z ewentualną analizą w postaci raportu.

Przygotowując się do następnego okresu siewnego nieocenioną pomocą stają się naloty, mające na celu mapowanie terenu, czyli określenie, które obszary wymagają dodatkowych prac i jakiego rodzaju, aby zasiew był równomierny, a plony obfite. Wykorzystując metody fotogrametryczne i teledetekcyjne, a także sztuczną inteligencję, jesteśmy w stanie określić liczbę sadzonek oraz ubytków w zagonach. Pozwala to na zoptymalizowanie wielkości produkcji, jak również redukcję kosztów alternatywnych.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • złożenie ortofotomapy,
 • ewentualne opracowanie przekształcenia ortofotomapy (wyróżnienie roślin na tle gleby),
 • ocena równomierności zasiewu (czy występują ubytki, ile, gdzie) - automatyzacja liczenia sadzonek.

Co otrzymujesz:

Mapa równomierności zasiewu + raport z analizą.

Lokalizowanie i identyfikowanie problematycznych obszarów upraw polega na ocenie uszkodzeń roślin w wyniku trudnych warunków przezimowania, wykrycia szkodników, zdiagnozowania obszarów o niewystarczającym nawadnianiu, itp.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 2-3 dni (czas może się wydłużyć jeżeli obszar oceny szkód będzie powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • złożenie map reflektancyjnych, ortofotomapy,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe,
 • określenie wartości indeksu dla każdego piksela mapy oraz wartości przeciętnych,
 • analiza mapy wskaźnikowej,
 • ocena kondycji uprawy,
 • lokalizacja problematycznych obszarów.

Co otrzymujesz:

Mapa wskaźnikowa (lub/i ortofotomapa RGB) + raport określający kondycję uprawy oraz wskazujący obszary problematyczne.

Efektywna produkcja roślinna uzależniona jest od odpowiedniego nawożenia. Nadmierna ilość nawozu jest niezwykle groźna dla środowiska glebowego i wodnego, szkodzi uprawie oraz psuje smak warzyw. W perspektywie założeń unijnej strategii Zielonego Ładu, racjonalne nawożenie nie będzie już tylko dobrą praktyką, a stanie się koniecznością. W nawożeniu obok prawidłowo obliczonej dawki, terminu stosowania i wyboru właściwej formy nawozu, niezwykle ważna jest precyzja i oszczędność, którą zapewniają odpowiednio wyposażone drony.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli obszar mapy aplikacyjnej będzie dotyczył powyżej 200 ha),
 • mapa aplikacyjna przekazana w formie elektronicznej (rozszerzenie shp) i poglądowej (pdf).

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • złożenie map reflektancyjnych, ortofotomapy,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe,
 • określenie wartości indeksu dla każdego piksela mapy oraz wartości przeciętnych,
 • analiza mapy wskaźnikowej,
 • opracowanie na jej podstawie mapy aplikacyjnej lub mapy zindywidualizowanych oprysków.

Co otrzymujesz:

Mapa aplikacyjna w formie elektronicznej (rozszerzenie shp) oraz poglądowej (pdf).

Wykorzystując drona wyposażonego w kamerę termowizyjną, jesteśmy w stanie opracować mapę termograficzną, wskazującą wartości temperatury odpowiadające każdemu pikselowi mapy. Pozwala to ocenić poziom czynnego parowania wody z nadziemnych części roślin, czyli tzw. transpiracji - im wyższa temperatura, tym mniejsza transpiracja. To z kolei umożliwia określenie poziomu stresu roślinwynikającego z niedoboru lub nadmiaru wody. Powstałe mapy często ukazują pogorszoną kondycję roślin w miejscach o wysokich lub niskich wartościach emitowanego ciepła.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowanego obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • złożenie map reflektancyjnych, NMPT i ortofotomapy,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe,
 • określenie wartości indeksu dla każdego piksela mapy oraz wartości przeciętnych,
 • analiza produktów fotograficznych, teledetekcyjnych oraz wyników,
 • identyfikacja czynnika/ów stresogennych,
 • określenie poziomu stresu.

Co otrzymujesz:

Różne produkty fotograficzne i teledetekcyjne w zależności od potrzeb + raport określający czynnik stresogenny i poziom stresu roślin oraz powierzchnię, którą dotyka.

Desykacja jest zabiegiem chemicznym, mającym na celu dosuszenie roślin (głównie rzepaku) przed zbiorem (przygotowanie plantacji do zbioru), a także zwalczania zachwaszczenia. Dzięki wykorzystaniu drona wyposażonego w kamerę multispektralną, jesteśmy w stanie ustalić, na jakim obszarze należy wykonać oprysk, a na którym jest on niepotrzebny. Wpływa to pozytywnie na oszczędność czasu oraz środków przeznaczonych na herbicyd, a także jakość plonów i środowisko.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowanego obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • złożenie map reflektancyjnych,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe,
 • przekształcenie mapy wskaźnikowej w grid (kafelki kwadratowe) na podstawie wartości indeksu (stopień wegetacji: gotowe do zbioru czy nie?),
 • wyznaczenie dwóch obszarów: jeden do oprysku w celu wysuszenia uprawy, żeby była gotowa do zbioru, a drugi zostawiamy bez oprysku.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, NMPT, mapa wskaźnikowa, przekształcenie mapy wskaźnikowej w celu ustalenia stref do oprysku.

W ramach precyzyjnego rolnictwa drony dają możliwość mapowania plonów, czyli szacowania potencjału produkcyjnego pojedynczych drzew lub krzewów owocowych. Bazując na takich analizach, jesteśmy w stanie kontrolować wydajność poszczególnych odmian oraz ocenę efektów nawożenia i innych zabiegów agrotechnicznych. Mapy plonów opracowywane regularnie przez kilka lat dostarczają ważnych informacji o zmienności plonowania na obszarze danego gospodarstwa. Dysponując taką wiedzą możemy zidentyfikować obszary pola charakteryzujące się gorszą lub lepszą kondycją uprawy. Mapy plonów służą także do tworzenia map aplikacyjnych zmiennego nawożenia oraz strefowych oprysków w przypadku przerzedzania kwiatów w celu uzyskania owoców o jak najwyższej jakości.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Phantom 4.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego dronem wyposażonym w kamerę multispektralną nad wskazanym obszarem,
 • złożenie ortofotomapy, NMPT oraz mapy wskaźnikowej,
 • przeliczenie ilości drzew,
 • analiza danych,
 • mapa aplikacyjna.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa + raport określający liczbę drzew, mapa aplikacyjna.

Zaawansowane metody fotogrametryczne i teledetekcyjne, które stosujemy w naszej pracy, pozwalają z dużą precyzją określić obszar zniszczeń dokonanych przez zwierzynę łowną lub zjawiska pogodowe. Pomagają nam w tym nasze autorskie drony. Straty wręcz niemożliwe do oszacowaniu z poziomu widzenia człowieka, np. w głębi pola lub w uprawach wysokich, są widoczne z perspektywy bezzałogowego statku powietrznego. Mogą one pomóc w procesie uzyskania pomocy finansowej lub odszkodowania, a także podjąć działania zabezpieczające uprawy i młode nasadzenia drzew.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Phantom 4.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli obszar oceny szkód wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • złożenie ortofotomapy, NMPT oraz mapy wskaźnikowej,
 • opracowanie przekształcenia obrazującego dokładną lokalizację szkód,
 • wyłączenie szkód powstałych z innego powodu niż aktywność zwierzyny,
 • analiza danych oraz określenie dokładnej powierzchni szkód łowieckich (w razie potrzeby również stopnia na podstawie mapy wskaźnikowej).

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, NMPT, mapę wskaźnikową, przekształcenie mapy wskaźnikowej + raport z obliczeniami powierzchni szkód itp.

Omacnica prosowianka to szkodnik, o którym z pewnością słyszał każdy przedsiębiorca rolny uprawiający kukurydzę. Jeśli nie prowadzi on specjalnego monitoringu,a w przypadku zauważenia omacnicy na polu nie podejmie odpowiednich kroków, utrata jego plonu może wynieść nawet do 90%. Naturalnym wrogiem omacnicy jest kruszynek, którego larwy pasożytują na jej jajach. Efektywnym sposobem aplikacji kruszynka jest zrzut formy sypkiej wykorzystując w tym celu Agrodron.

Dedykowany sprzęt:

Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału obszaru zrzutu oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień).

Opis usługi:

 • opracowanie trasy nalotu,
 • wykonanie nalotu i zrzut kruszynka.

Co otrzymujesz:

Zabieg czynnikiem biologicznym w celu zwalczenia omacnicy prosowianki.

W celu zmapowania interesującego dla Klienta obszaru, wykonujemy naloty fotogrametryczne i teledetekcyjne. Przy pomocy wybranego drona i sensora pozyskujemy materiał zdjęciowy, który następnie może zostać przekształcony w odpowiednią mapę. W przypadku nalotu fotogrametrycznego używamy kamery cyfrowej o wysokiej rozdzielczości (wizualizacja w kolorach widzialnych RGB), natomiast w przypadku nalotu teledetekcyjnego kamerę multispektralną rejestrującą zdjęcia w różnym spektrum światła, m.in. bliskiej podczerwieni.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • zdjęcia w wersji surowej przekazywane po ukończeniu nalotu.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • przekazanie surowego materiału zdjęciowego.

Co otrzymujesz:

Surowy materiał zdjęciowy RGB lub multispektralny.

Coraz więcej przedsiębiorców rolnych posługuje się dronem w celu optymalizacji produkcji oraz redukcji kosztów. Opracowanie i analiza surowego materiału fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego wymaga jednak specjalistycznego know-how, odpowiedniego sprzętu oraz zaawansowanego oprogramowania. Z tego powodu świadczymy usługi analityczne, które pozwalają wykorzystać w jak największym stopniu możliwości posiadanego drona.

Dedykowany sprzęt:

Agisoft Metashape, Pix4D, Qgis.

Parametry usługi:

 • czas od zlecenia do otrzymania produktu i raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • pozyskanie surowych danych od Klienta,
 • opracowanie wybranego produktu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego, w tym ortofotomapy, modelu 3D, chmury punków czy jednego z rodzajów mapy wskaźnikowej,
 • ewentualna analiza uzyskanych wyników (np. pomiary powierzchni, ocena zdrowotności drzewostanów, lokalizacja jemioły czy przeprowadzenie symulacji hydrologicznych).

Co otrzymujesz:

Wybrany produkt fotogrametryczny lub teledetekcyjny wraz z ewentualną analizą w postaci raportu.

Dokładna analiza różnych pasm światła odbitego od roślin pozwala na rozróżnienie określonych gatunków drzew, a także wskazuje ich ogólny „stan zdrowia”. Dzięki naszym opracowaniom fotogrametrycznym, można łatwo określić wzrost drzewostanu. Z kolei znajomość wieku, pozwala na ustalenie jego klasy bonitacji.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • złożenie ortofotomapy,
 • obliczenie powierzchni koron,
 • określenie wskaźnika pokrycia liściowego (LAI),
 • porównanie do wartości optymalnych.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa + raport określający klasę bonitacji.

Dron wyposażony w kamerę multispektralną pozwala na ocenę kondycji drzewostanu, co w tym przypadku może przejawiać się w stopniu defoliacji czyli ubytku liści lub igieł z powodu czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia powietrza lub choroby roślin. Ubytek liści wyrażony procentowo stanowi kryterium oceny zdrowotności lasu metodą bioindykacji.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • złożenie ortofotomapy,
 • obliczenie powierzchni koron,
 • określenie wskaźnika pokrycia liściowego (LAI),
 • porównanie do wartości optymalnych.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa + raport określający poziom defoliacji.

Szeroka gama map wskaźnikowych, uzyskana podczas naszego nalotu wykonanego odpowiednio wyposażonym dronem, pozwala na określenie kondycji lasu. Opracowywane są przy pomocy poszczególnych pasm światła, m.in. bliskiej podczerwieni, a każda ma inną charakterystykę. Dzięki wnioskom z ich analizy jesteśmy w stanie wskazać drzewa osłabione, z dużym prawdopodobieństwem zainfekowane szkodnikiem lub patogenem. To z kolei przyczynia się do podejmowania bardziej optymalnych decyzji dotyczących gospodarki leśnej, co za tym idzie - zmniejszenia wycinki interwencyjnej lasów.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia działu leśnego wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multi- spektralną,
 • złożenie map reflektancyjnych,
 • przekształcenie w mapę wskaźnikową,
 • określenie wartości indeksu dla każdego piksela mapy oraz wartości przeciętnych,
 • ocena kondycji lub stopnia wegetacji drzewostanów na podstawie uzyskanych wyników.

Co otrzymujesz:

Mapa/mapy wskaźnikowa + raport określający kondycję lub wegetację na jej/ich podstawie.

Drony wyposażone w kamery multispektralne w skuteczny sposób lokalizują drzewa zaatakowane przez kornika. Przekazane informacje pozwalają uchronić zdrowe drzewa i podjąć odpowiednie działania wobec tych zainfekowanych.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli badany obszar wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażyonym w kamerę multispektralną,
 • złożenie map reflektancyjnych, ortofotomapy,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe,
 • określenie wartości indeksu dla każdego piksela mapy oraz wartości przeciętnych,
 • analiza mapy wskaźnikowej,
 • wskazanie drzewostanów potencjalnie zainfekowanych kornikiem oraz ocena ich kondycji.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, mapa wskaźnikowa + raport wskazujący drzewostany potencjalnie osłabione z powodu infekcji kornikiem.

Jemioła to charakterystyczny półpasożyt, który przyczepiwszy się do drzewagospodarza, pobiera od niego wodę oraz sole mineralne. Pojedyncze jemioły nie zagrażają drzewu, jednak w przypadku ich wysokiej liczby, przyczyniają się zamierania drzewa. Z tego powodu bardzo istotne jest regularne monitorowanie drzew przy użyciu drona - tak, abyśmy wiedzieli, jaka jest skala problemu oraz gdzie dokładnie i w jakim stopniu występuje. Dzięki temu możemy podjąć optymalne decyzje w kwestii terminu wycinki (aby surowiec drzewny nie stracił na wartości). W ostatnich czasach, oprócz jemioły pospolitej, która atakuje drzewa liściaste, coraz częściej spotykana jest jemioła pospolita rozpierzchła. Występuje ona przeważnie na sosnach, dlatego jest istotnym zagrożeniem dla lasów iglastych.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli badany obszar wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • złożenie map reflektancyjnych, ortofotomapy,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe,
 • określenie wartości indeksu dla każdego piksela mapy oraz wartości przeciętnych,
 • analiza mapy wskaźnikowej,
 • wskazanie drzewostanów zainfekowanych jemiołą.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, mapa wskaźnikowa + raport wskazujący drzewostany potencjalnie osłabione z powodu infekcji jemiołą.

Wykorzystywanie naszych bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w kamery termowizyjne skutecznie ułatwia liczenie zwierzyny na obszarach zalesionychi pozwala na pracę zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Nasze drony są w stanie przebyć znaczne odległości i pokryć duże połacie terenu w trakcie jednego wylotu, zwiększając tym samym efektywność dokonywanych obserwacji.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z prze- pisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli badany obszar wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • naloty dronem z kamerą termowizyjną i obserwacja,
 • nagranie filmu/zdjęcia i pojedyncze liczenie.

Co otrzymujesz:

Nagranie filmowe + raport inwentaryzacyjny.

Okresy suszy występującej szczególnie latem stanowią realne zagrożenie dla drzewostanu i gospodarki leśnej. Skuteczna identyfikacja terenów zagrożonych wystąpieniem pożaru stanowi podstawę systemu informacji o zagrożeniach pożarowych. Nasze drony wyposażone w kamery termowizyjne są w stanie zlokalizować miejsca tlącej się ściółki a także pogorzeliska, które nadal stanowią zagrożenie pożarowe.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłużyć, jeżeli badany obszar wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • zaplanowanie trasy nalotu,
 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną,
 • opracowanie raportu zawierającego informację o potencjalnych miejscach zagrożenia.

Co otrzymujesz:

Raport zawierający informacje o potencjalnych miejscach zagrożenia.

Wystarczy jeden nalot naszym bezzałogowym statkiem powietrznym, aby uzyskać ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości, a powstałe chmury punktów służą do pomiarów przestrzennych. W krótkim czasie i przy niskim nakładzie finansowym przeprowadzamy aktualizację informacji przestrzennej.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt fotogrametryczny jest udostępniony poprzez link do pobrania.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad interesującym nas obszarem,
 • opracowanie potrzebnego produktu fotogrametrycznego spośród takich jak: wysokorozdzielcza ortofotomapa, model 3D, chmura punktów, numeryczny model pokrycia terenu, numeryczny model terenu w dowolnym dostępnym rozszerzeniu,
 • przekazanie w celu aktualizacji systemu informacji przestrzennej

Co otrzymujesz:

Wysokorozdzielcza ortofotomapa/model 3D/chmura punktów /numeryczny model pokrycia terenu/ numeryczny model terenu.

Okresowe naloty na obszarach trudnodostępnych pozwalają na szybsze podjęcie działań w zakresie ochrony upraw. Dzięki temu, możemy na problematycznym terenie dowiedzieć się w jakich miejscach szkody są największe. Wiedza ta jest również niezbędna w przypadku ubiegania się odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 5 dni (może się wydłu- żyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami obliczeń strat przekazywany w formie elektronicznej (pdf) lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad obszarem dotkniętym szkodami,
 • złożenie ortofotomapy,
 • pomiar powierzchni (w niektórych przypadkach również stopnia) zniszczeń.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa + raport dotyczący powierzchni i/lub stopnia zniszczeń.

Osnuja gwiaździsta to szkodnik, o którym z pewnością słyszał każdy przedsiębiorca rolny uprawiający kukurydzę. Jeśli nie prowadzi się monitoringu, a w przypadku zauważenia omacnicy na polu nie podejmie się odpowiednich kroków, utrata plonu może wynieść nawet do 90%. Jej naturalnym wrogiem jest kruszynek, którego larwy pasożytują na jej jajach. Efektywnym sposobem aplikacji kruszynka jest zrzut formy sypkiej wykorzystując w tym celu naszego Agrodrona

Dedykowany sprzęt:

Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału obszaru zrzutu oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień)

Opis usługi:

 • opracowanie trasy nalotu,
 • wykonanie nalotu i zrzut kruszynka,

Co otrzymujesz:

Zabieg czynnikiem biologicznym w celu zwalczenia osnui gwiaździstej.

W celu zmapowania interesującego dla Klienta obszaru, wykonujemy naloty fotogrametryczne i teledetekcyjne. Przy pomocy wybranego drona i sensora pozyskujemy materiał zdjęciowy, który następnie może zostać przekształcony w odpowiednią mapę. W przypadku nalotu fotogrametrycznego używamy kamery cyfrowej o wysokiej rozdzielczości (wizualizacja w kolorach widzialnych RGB), natomiast w przypadku nalotu teledetekcyjnego kamerę multispektralną rejestrującą zdjęcia w różnym spektrum światła, m.in. termowizji.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • zdjęcia w wersji surowej przekazywane po ukończeniu nalotu.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • przekazanie surowego materiału zdjęciowego.

Co otrzymujesz:

Surowy materiał zdjęciowy RGB lub multispektralny.

Dokumentacja fotograficzna lub filmowa wykonana przy pomocy bezzałogowca pozwala na szybką i precyzyjną ocenę przebiegu prac budowalnych oraz jest świetnym materiałem reklamowym. Z lotu ptaka oddane inwestycje wyglądają dużo atrakcyjniej, a wiele szczegółów, które nie są widoczne z pozycji naziemnej, może zostać dostrzeżone.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Samolot X-05, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • zdjęcia w wersji surowej przekazywane po ukończeniu nalotu.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad wskazanym obszarem,
 • przekazanie surowego materiału zdjęciowego.

Co otrzymujesz:

Surowy materiał zdjęciowy RGB lub multispektralny.

Pomiary fotogrametryczne z wykorzystaniem naszego bezzałogowego statku powietrznego pozwalają pozyskać dane obrazowe z zamontowanej na nim kamery. Mierzony obiekt jest fotografowany kilka razy pod różnymi kątami, a każde z wykonanych w ten sposób zdjęć jest jednoznacznie umiejscowione w przestrzeni poprzez nadanie środkowi kamery współrzędnych. W wyniku naszego nalotu otrzymujemy interesujący nas produkt fotogrametryczny (ortofotomapa, chmura punktów, itp.) oraz jesteśmy w stanie wykonać na nim interesujące nas pomiary.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Phantom 4, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt fotogrametryczny wraz z raportem jest udostępniony poprzez link do pobrania.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad interesującym nas obszarem,
 • opracowanie potrzebnego produktu fotogrametrycznego spośród takich jak: wysokorozdzielcza ortofotomapa, model 3D, chmura punktów, numeryczny model pokrycia terenu, numeryczny model terenu w dowolnym dostępnym rozszerzeniu,
 • ewentualne pomiary, przekształcenia, obróbka chmury punktów,
 • przekazanie produktu (opcjonalnie wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy).

Co otrzymujesz:

Wysokorozdzielcza ortofotomapa/ model 3D/ chmura punktów/ numeryczny model pokrycia terenu/ numeryczny model terenu + (opcjonalnie) raport.

Ważnym elementem w trakcie procesu realizacji każdego projektu inwestycyjnego jest monitorowanie przebiegu prac. Pozwala to określić, czy prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem. W trakcie inwestycji plac budowy ewoluuje, co wymaga nieustannej kontroli pod względem magazynowania i logistyki. Zastosowanie naszego drona pozwala przeliczać materiał i objętości poprzez okresową inwentaryzację materiałową w trakcie budowy tak, aby uniknąć strat. Drony dają możliwość konstruowania modeli 3D i ortofotomap 2D w otwartych formatach plików, które w bardzo łatwy sposób można odtworzyć w różnego rodzaju oprogramowaniu. Skuteczne monitorowanie postępów prac pozwala na uniknięcie potencjalnych kar za opóźnienia w oddaniu inwestycji.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt wraz z ewentualnym raportem jest udostępniony poprzez link do pobrania

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad interesującym nas obszarem,
 • opracowanie potrzebnego/ych produktów spośród takich jak: wysokorozdzielcza ortofotomapa, model 3D, panorama 360, film w jakości 4K, dokumentacja zdjęciowa, chmura punktów, numeryczny model pokrycia terenu, numeryczny model terenu w dowolnym dostępnym rozszerzeniu,
 • ewentualne pomiary, przekształcenia, obróbka chmury punktów,
 • przekazanie produktu (opcjonalnie wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy).

Co otrzymujesz:

Wysokorozdzielcza ortofotomapa/ model 3D/ chmura punktów/ numeryczny model pokrycia terenu/ numeryczny model terenu + (opcjonalnie) raport.

Wykonywane przez naszą firmę pomiary powierzchni, objętości i długości, to nie tylko sporządzenie dokumentacji interesujących nas części terenu. Nasze pomiary przeprowadzane są na podstawie wysokorozdzielczej ortofotomapy wyznaczonego obszaru, co pozwala na zmierzenie wszystkiego, co w nim się znajduje. Drony poza zdjęciami i ortofotomapą dostarczają także modele trójwymiarowe fotografowanych inwestycji (połączenie z technologią 3D). Następnie zebrana dokumentacja służy np. do weryfikacji ilości robót ziemnych czy obliczenia objętości wykopów, wymiarów fundamentów, geometrii obiektów itp. Opracowana przez nas dokumentacja po zrealizowanej inwestycji jest kompletna do archiwizacji.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt wraz z raportem jest udostępniony poprzez link do pobrania.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad interesującym nas obszarem,
 • opracowanie potrzebnego/ych produktów spośród takich jak: wysokorozdzielcza ortofotomapa, model 3D, panorama 360, film w jakości 4K, dokumentacja zdjęciowa, chmura punktów, numeryczny model pokrycia terenu, numeryczny model terenu w dowolnym dostępnym rozszerzeniu,
 • ewentualne pomiary powierzchni, długości lub objętości, przekształcenia, obróbka chmury punktów,
 • przekazanie produktu wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy.

Co otrzymujesz:

Wysokorozdzielcza ortofotomapa/ model 3D/ chmura punktów/ numeryczny model pokrycia terenu/ numeryczny model terenu + raport z wynikami.

Drony wyposażone w kamerę termowizyjną pozwalają w bezpieczny i precyzyjny sposób wykryć miejsca utraty ciepła w budynkach. Termowizja doskonale sprawdza się w kontroli szczelności izolacji budynków, dachów, wycieków czy przecieków w miejscach trudno dostępnych dla człowieka. Zaletą naszych inspekcji dronowych jest szybkość, skuteczność, oszczędność czasu i pieniędzy.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt wraz z ewentualnym raportem jest udostępniony poprzez link do pobrania lub w dowolny inny sposób.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną,
 • złożenie uzyskanych zdjęć w mapę termograficzną lub,
 • okalizacja problematycznych „miejsc” (np. powierzchni na dachu, które uwalniają za dużo ciepła) na podstawie termograficznego video.

Co otrzymujesz:

Mapę lub video termograficzne + raport wskazujący lokalizację i skalę problemu.

Bezzałogowe systemy powietrzne bardzo dobrze sprawdzają się podczas okresowych przeglądów stanu technicznego turbin wiatrowych. Często wśród kompozytowych części łopat pojawiają się drobne, lecz bardzo niebezpieczne (i potencjalnie kosztowne) wady. Stosując konwencjonalne metody, ich wykrycie jest trudne i czasochłonne. Dzięki naszej wyspecjalizowanej flocie bezzałogowców, wyposażonych w kamery o wysokiej rozdzielczości oraz możliwości zoomu, jak również wysokorozdzielcze kamery cyfrowe możemy przeprowadzić bardzo szczegółową, bezpieczną i szybką inspekcję elektrowni wiatrowych. Jesteśmy w stanie zidentyfikować pęknięcia lub rozwarstwienia (delaminacja), erozję krawędzi natarcia czy zbadać stan połączeń między segmentalnych i łopatek turbinowych.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt wraz z ewentualnym raportem jest udostępniony poprzez link do pobrania lub w dowolny inny sposób.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę cyfrową lub termowizyjną o wysokiej rozdzielczości,
 • rejestracja zdjęć lub filmu video,
 • lokalizacja problematycznych „miejsc” na podstawie uzyskanego materiału.

Co otrzymujesz:

Dokumentacje zdjęciową lub/+ film video w formacie 4K lub termograf + raport wskazujący lokalizację i skalę problemu.

Panele fotowoltaiczne są nowoczesnym i ekologicznym sposobem pozyskiwania energii, jednak ze względu na swoją charakterystykę są bardzo czułe i wymagają regularnego, dokładnego przeglądu stanu technicznego. Alternatywą dla dotychczasowych metod przeglądu i naprawy jest nasz dron wyposażony w kamerę termowizyjną. Naloty są szybkie, dokładniejsze, a jednocześnie mniej kosztowne i zdecydowanie bezpieczniejsze - wyeliminowane zostaje ryzyko wypadku z udziałem człowieka.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni,
 • zamówiony produkt wraz z ewentualnym raportem jest udostępniony poprzez link do pobrania lub w dowolny inny sposób.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną,
 • złożenie uzyskanych zdjęć w mapę termograficzną lub,
 • lokalizacja problematycznych „miejsc” (np. powierzchni na dachu, natychmiastowa detekcja nadmiernie nagrzewających się obszarów poszczególnych ogniw fotowoltaicznych) na podstawie termograficznego video.

Co otrzymujesz:

Mapę lub video termograficzne + raport wskazujący lokalizację i skalę problemu.

Bardzo istotnym elementem planowania inwestycji jest szczegółowa analiza terenu pomagająca przewidzieć wszelkie trudności oraz mogąca dostarczyć kluczowe informacje potrzebne do rozpoczęcia fazy projektowej. Wykorzystanie naszych wielowirnikowców pozwala na szybkie fotografowanie danego obszaru, wykonanie rzeczywistych modeli terenu z dużą precyzją i stworzenie dokładnej ortofotomapy obszaru inwestycyjnego. Jeden nasz nalot oszczędza czas i pieniądze.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowanego obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy przekazywany w formie pdf lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad interesującym nas obszarem,
 • opracowanie produktów fotogrametrycznych: wysokorozdzielczej ortofotomapy, modelu 3D oraz numerycznego modelu pokrycia terenu,
 • wykonanie analizy: wskazanie miejsc o mniejszej przepustowości, potencjalnych wymoknięć lub obszarów o mniejszej zawartości wody, kierunku spływu,
 • przekazanie produktu wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, NMPT, model 3D + raport z wynikami.

Przeprowadzanie przewodów przy pomocy naszego drona jest szczególnie przydatne przy modernizacji odcinków linii przechodzących przez trudne lub sporne tereny, np. sady, pola rolnicze, lasy. Sprawdza się również przy budowie nowych linii energetycznych, kolejowych, gazowych. W szybki i bezpieczny sposób można uzyskać widok z góry, zidentyfikować elementy trudno dostępne, takie jak np. dach, słup, konary drzew, bez konieczności użycia podnośników lub helikopterów, co jest czasochłonne i kosztowne.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, długości linii wysokiego napięcia oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do przeprowadzenia nalotu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • protokół dotyczący wykonanej usługi.

Opis usługi:

 • wykonanie przelotu dronem z podczepioną linką alpinistyczną w kierunku słupa,
 • podlecenie do osoby, która odpina linkę,
 • zawiązanie linki, powrót drona.

Co otrzymujesz:

Przelot dronem w celu przeciągnięcia linki

Najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają przeprowadzać bezinwazyjną inwentaryzację obiektów architektonicznych. Powstałe ortofotoplany, modele 3D, gęste chmury punktów oraz dokumentacja fotograficzna cechują się wysoką precyzyjnością pomiarów i szybkością wykonania.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowane- go obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy nawierzchni i podłoża gruntowego przekazywany w formie pdf lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad interesującym nas obszarem,
 • opracowanie produktów fotogrametrycznych: wysokoroz- dzielczej ortofotomapy, modelu 3D oraz numerycznego modelu pokrycia terenu,
 • wykonanie analizy: wskazanie obszarów o większej zawartości wody, kierunku spływu, niewłaściwej podbudowy
 • przekazanie produktu wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, model 3D + raport z wynikami.

Nawierzchnie zarówno dróg lokalnych jak i krajowych a często również dróg wewnętrznych i parkingów w wyniku użytkowania i czynników klimatycznych ulegają uszkodzeniom (koleiny, wybrzuszenia, ubytki krawędzi, pofałdowania, pęknięcia). Aby zapobiec generalnym, kosztownym naprawom w wielu przypadkach dużych powierzchni użytkowych wystarczy wykonać nalot naszym dronem, który dzięki kamerom multispektralnym w czasie rzeczywistym przesyła dane o stanie nawierzchni. Informacje takie są szczególnie ważne i przydatne w przypadku świeżo wyremontowanych nawierzchni, które często po sezonie zimowym lub pod wpływem dużego natężenia ruchu wymagają mniejszych lub większych napraw, korekt.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej, areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania produktu: zazwyczaj ok. 3-4 dni (czas może się wydłużyć, jeżeli powierzchnia analizowane- go obszaru wynosi powyżej 200 ha),
 • raport z mapami oraz wynikami analizy nawierzchni i podłoża gruntowego przekazywany w formie pdf lub papierowej.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu fotogrametrycznego nad interesującym nas obszarem,
 • opracowanie produktów fotogrametrycznych: wysokorozdzielczej ortofotomapy, modelu 3D oraz numerycznego modelu pokrycia terenu,
 • wykonanie analizy: wskazanie obszarów o większej zawartości wody, kierunku spływu, niewłaściwej podbudowy
 • przekazanie produktu wraz z raportem zawierającym wyniki zamówionej analizy.

Co otrzymujesz:

Ortofotomapa, model 3D + raport z wynikami.

Zaawansowana technologia naszych bezzałogowych statków powietrznych pozwala efektywnie przyczynić się do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki czujnikom, które mocujemy na latającej platformie, analiza składu powietrza wydobywającego się razem z dymem z komina pozwala na określenie, jakie szkodliwe substancje mogą być w nim zawarte. Analiza wyników dostępnych w czasie rzeczywistym znacząco skraca czas inspekcji i redukuje środki przeznaczone na badanie próbek w laboratorium.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 2 dni.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w zasobnik Koliber,
 • przeprowadzenie badania poziomu zanieczyszczeń powietrza (w obrębie wskazanego obszaru lub obiektów generujących spaliny, np. kominy w gospodarstwach domowych),
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym,
 • sporządzenie raportu zawierającego wyniki analizy i/lub mapę smogową.

Co otrzymujesz:

Raport zawierający wyniki badania.

Lokalizowanie zakładów przemysłowych, gdzie nielegalnie są spalane śmieci i inne szkodliwe materiały, stało się łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze, dzięki zastosowaniu naszych bezzałogowców. Szczególnie w sezonie grzewczym z powodu chęci zaoszczędzenia, ale również nieumiejętnego spalania dopuszczalnych paliw, wzrasta poziom zanieczyszczenia powietrza.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 2 dni.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w zasobnik Koliber,
 • przeprowadzenie badania poziomu zanieczyszczeń powietrza (w obrębie wskazanego obszaru lub obiektów generujących spaliny, np. kominy w spalarniach, itp.),
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym,
 • sporządzenie raportu zawierającego wyniki analizy i/lub mapę smogową.

Co otrzymujesz:

Raport zawierający wyniki badania.

Długi czas lotu używanych przez nas dronów oraz specjalistyczne wyposażenie w postaci wysokorozdzielczej kamery cyfrowej oraz kamery termowizyjnej pozwala na poszukiwanie zaginionych osób i zwierząt. Przeprowadzenie poszukiwań w ten sposób znacznie zmniejsza czas przeczesywania danego obszaru, a także umożliwia wykrycie ciepła emitowanego przez ludzi i zwierzęta. Dzięki temu, akcja poszukiwawcza może być prowadzona w nocy i jest dużo precyzyjniejsza, ze względu na wyróżniające się barwy w zobrazowaniu termograficznym.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień).

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym
 • szczęśliwe zakończenie poszukiwań.

Co otrzymujesz:

Potencjalne odnalezienie osoby lub zwierzęcia.

Zarządzanie polem golfowym, zazwyczaj obejmującym duży obszar, wymaga utrzymania odpowiedniej jakości trawnika. Monitoring wykonywany przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego jest dużo szybszy i precyzyjniejszy. Dzięki wykorzystaniu kamery multispektralnej, możemy ocenić stan wegetacyjny traw poprzez opracowanie odpowiedniej mapy wskaźnikowej, a tym samym zlokalizować miejsca o gorszej jakości. Pozwala to na strefowe zabiegi mające na celu jej poprawę.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli obszar mapy będzie dotyczył powyżej 200 ha).

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę multispektralną,
 • złożenie map reflektancyjnych, ortofotomapy,
 • przekształcenie map reflektancyjnych w mapy wskaźnikowe
 • analiza mapy wskaźnikowej,
 • lokalizacja problematycznych obszarów.

Co otrzymujesz:

Raport wraz z wybraną mapą wskaźnikową.

Fotogrametria niskiego pułapu, czyli badanie wykorzystujące nasz bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamerę cyfrową o wysokiej rozdzielczości, pozwala nam na przeprowadzanie symulacji hydrologicznych. Na podstawie zarejestrowanych zdjęć, przekształconych następnie w ortofotomapę, chmurę punktów, model 3D oraz numeryczny model pokrycia terenu, mamy możliwość analizy kierunku spływu wody, zalania terenu w przypadku powodzi lub deszczu (nawet w zależności od rodzaju powierzchni i ilości opadów) oraz jej akumulacji na konkretnym obszarze.

Dedykowany sprzęt:

Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, samolot X-05, Agrodron X-06, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów przestrzeni powietrznej areału mapowanego obszaru oraz warunków pogodowych (minimum 1 dzień),
 • czas od zlecenia do otrzymania raportu: 3-4 dni (może się wydłużyć, jeżeli obszar mapy będzie dotyczył powyżej 200 ha).

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę cyfrową
 • opracowanie ortofotomapy, chmury punktów, modelu 3D oraz numerycznego modelu pokrycia terenu,
 • przeprowadzenie wybranej analizy hydrologicznej,
 • lokalizacja problematycznych obszarów.

Co otrzymujesz:

Raport wraz z wybraną symulacją hydrologiczną.

Nasze bezzałogowce bardzo dobrze sprawdzają się podczas zdarzeń drogowych czy wypadków górskich, zanim służby ratownicze dotrą na miejsce. Pierwszej pomocy przedmedycznej może udzielić świadek lub mniej poszkodowany w wypadku. Operator służb ratunkowych mając podgląd w czasie rzeczywistym jest w stanie tak pokierować akcją ratunkową, by była ona jak najbardziej skuteczna i szybka.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym,
 • przekazanie instrukcji postępowania.

Co otrzymujesz:

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Nasze drony dzięki możliwości rozpoznania w czasie rzeczywistym stanowią atut dla państwowych służb zabezpieczających granice państwowe. Kamery termowizyjne pozwalają na śledzenie ruchu ludzi i nielegalnych działań jak przekraczanie granicy przez gęsty las czy teren górzysty. Nasze wielowirnikowce są zdecydowanie tańsze w obsłudze niż helikoptery i mogą bez problemu dostać się do trudno dostępnych miejsc niepostrzeżenie.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną lub RGB,
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym.

Co otrzymujesz:

Informacja umożliwiająca podjęcie natychmiastowej reakcji na wykryte zdarzenie.

Tego typu usługę dedykujemy głównie służbom mundurowym, które w trosce o bezpieczeństwo obywateli muszą niekiedy podejmować wyjątkowo dyskretne działania. To również oferta dla firm specjalizujących się w usługach detektywistycznych itp.

Dedykowany sprzęt:

Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • czas realizacji uzależniony od możliwości wynikających z przepisów o przestrzeni powietrznej, obszaru badania oraz warunków pogodowych.

Opis usługi:

 • wykonanie nalotu dronem wyposażonym w kamerę termowizyjną lub RGB,
 • odczytanie wyników w czasie rzeczywistym.

Co otrzymujesz:

Informacja umożliwiająca podjęcie natychmiastowej reakcji na wykryte zdarzenie, bądź pozyskanie danych stanowiących dowód w zleceniu.

Dysponując wysoce wykwalifikowanym zespołem w dziedzinach takich jak systemy bezzałogowe, szeroko rozumiane IT (w tym algorytmy oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym), a także fotogrametrii i teledetekcji, jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniu, z jakim zgłosi się do nas Klient. Projektujemy i konstruujemy bezzałogowe statki powietrzne, sensory oraz inne specjalistyczne wyposażenie. Tworzymy oprogramowania oraz rozwiązujemy problemy związane z metodami fotogrametrycznymi i multispektralnymi w rolnictwie precyzyjnym, gospodarce leśnej, budownictwie i ochronie środowiska. Krótko mówiąc, jeśli uważasz, że coś jest niemożliwe - najpierw skontaktuj się z nami. Potrafmy zdziałać CUD-a.

Dedykowany sprzęt:

wg projektu.

Parametry usługi:

 • czas realizacji oraz wszelkie inne parametry ustalane są indywidualnie.

Opis usługi:

 • omówienie problemu z Klientem,
 • przyjęcie ostatecznej wersji rozwiązania,
 • projektowanie i produkcja,
 • faza testów,
 • wdrożenie rozwiązania,
 • serwis.

Co otrzymujesz:

Gotowe do wdrożenia rozwiązanie.

W ramach programu Platformy Startowe zrealizowaliśmy projekt dotyczący opracowania oprogramowania analitycznego do pomiarów teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Jest ono przeznaczone dla podmiotów z sektora rolniczego, leśnego oraz jednostek samorządów terytorialnych (ochrona środowiska). Jego cechą charvakterystyczną są nowe wskaźniki wegetacyjne, mapy termograficzne oraz autorskie algorytmy, oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Aplikacja jest w dalszym ciągu rozwijana i poszerzana o nowe funkcje odpowiadające zapotrzebowaniu naszym Klientom. Aplikacja przeznaczona dla gospodarki rolnej i leśnej będzie poszerzana o aspekty budowlana i środowiskowe.

Dedykowany sprzęt:

Naloty wykonywane przez klienta lub Samolot X-05, Agrodron X-06, Wielowirnikowiec Heksakopter X-01, Inspire 2.

Parametry usługi:

 • subskrypcja,
 • sprzedaż jednorazowa/wieczysta

Opis usługi:

 • Wykrywanie jemioły oraz stopnia infekcji na bazie zobrazowań multispektralnych,
 • Modelowanie wzrostu drzew oraz określenie klasy bonitacyjnej,
 • Ocena poziomu defoliacji drzewostanów,
 • Dokładne oszacowanie liczby drzew oraz klasyfikacja gatunkowa,
 • Tworzenie map aplikacyjnych zmiennego nawożenia, przerzedzania sadów oraz punktowych i strefowych oprysków,
 • Automatyczne obliczanie nasadzeń i ubytków, badanie równomierności zasiewu,
 • Analiza nawodnienia.

Co otrzymujesz:

Oprogramowanie analityczne do pomiarów multispektralnych i fotogrametrycznych bazujące na autorskich wskaźnikach i algorytmach sztucznej inteligencji. Oprogramowania używa- my do analityki wszystkich naszych usług.

Nazwa usługi Cena jednostkowa netto Minimalna cena netto za dzień pracy
01 Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego 320,00 zł/h 2500,00 zł
02 Opracowanie i analiza surowego materiału fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego indywidualnie indywidualnie
03 Opracowanie mapy równomierności zasiewu 35,00 zł 3 500,00 zł
04 Ocena kondycji uprawy (lokalizacja problematycznych obszarów, mapa przezimowania) 35,00 zł 3 500,00 zł
05 Opracowanie mapy aplikacyjnej zmiennego dawkowania nawozu (głównie azotu) lub zindywiduali- zowanych, punktowych lub strefowych oprysków 40,00 zł 4 000,00 zł
06 Analiza poziomu spadku kondycji roślin wynikająca z aktywności czynnika stresogennego – niedobór lub nadmiar wody 40,00 zł 4 000,00 zł
07 Wsparcie desykacji 40,00 zł 4 000,00 zł
08 Modelowanie wzrostu drzew owocowych, prognoza plonów, mapa aplikacyjna zróżnicowanego przerzedzania kwiatów 40,00 zł 4 000,00 zł
09 Szacowanie szkód łowieckich 35,00 zł 3 500,00 zł
10 Zrzut czynnika biologicznego w postaci kruszynka w celu zwalczania omacnicy prosowianki 250,00 zł/h indywidualnie
Nazwa usługi Cena jednostkowa netto Minimalna cena netto za dzień pracy
11 Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego 320,00 zł/h 2 500,00 zł
12 Opracowanie i analiza surowego materiału fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego indywidualnie indywidualnie
13 Modelowanie wzrostu drzewostanu 35,00 zł 3 500,00 zł
14 Określenie poziomu defoliacji obszarów leśnych 40,00 zł 3 500,00 zł
15 Ustalenie stopnia wegetacji i zdrowotności drzewostanów 35,00 zł 3 500,00 zł
16 Monitoring występowania kornika 40,00 zł 4 000,00 zł
17 Monitoring występowania pasożytów - jemioła, lasy iglaste i liściaste 40,00 zł 4 000,00 zł
18 Inwentaryzacja zwierząt leśnych 40,00 zł 4 000,00 zł
19 Wyszukiwanie pogorzelisk, wykrywanie mikropożarów 40,00 zł 4 000,00 zł
20 Aktualizacje systemu informacji przestrzennej – np. mapy do celów projektowych i archiwizacyjnych 35,00 zł 3 500,00 zł
21 Inspekcja/ocena szkód w miejscach trudno dostępnych 35,00 zł 3 500,00 zł
22 Zrzut czynnika biologicznego sypkiego w postaci kruszynka w celu zwalczania osnui gwiaździstej 250,00 zł/ha indywidualnie
Nazwa usługi Cena jednostkowa netto Minimalna cena netto za dzień pracy
23 Przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego lub teledetekcyjnego 320,00 zł/h 2 500,00 zł
24 Wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej indywidualnie indywidualnie
25 Produkt fotogrametryczny pod cele inwestycji budowlanych i mapy projektowe 35,00 zł 3 500,00 zł
26 Monitoring przebiegu prac budowlanych 35,00 zł 3 500,00 zł
27 Inspekcje zrealizowanych inwestycji, archiwizacja, pomiary powierzchni i objętości 35,00 zł 3 500,00 zł
28 Inspekcja przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej dla budynków 800,00 zł 3 000,00 zł
29 Inspekcja turbin wiatrowych przy pomocy kamery termowizyjnej oraz cyfrowej RGB 800,00 zł 3 000,00 zł
30 Inspekcja przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej dla paneli fotowoltaicznych 40,00 zł 3 500,00 zł
31 Analiza przepustowości rowów i ocena melioracji terenu 35,00 zł 3 500,00 zł
32 Przeciąganie kabli wysokiego napięcia indywidualnie indywidualnie
33 Inwentaryzacja obiektów zabytkowych 40,00 zł 3 500,00 zł
34 Analiza stanu inwentaryzacji przestrzennej 40,00 zł 3 500,00 zł
Nazwa usługi Cena jednostkowa netto Minimalna cena netto za dzień pracy
35 Pomiar zanieczyszczeń powietrza 800,00 zł/10 pkt 3 000,00 zł
36 Pomiary składu dymu kominów przemysłowych 800,00 zł/10 pkt 3 000,00 zł
37 Poszukiwanie zaginionych osób i zwierząt 320,00 zł/h 2 500,00 zł
38 Inspekcja pól golfowych 800,00 zł 5 000,00 zł
39 Symulacje hydrologiczne 60,00 zł 5 000,00 zł
40 Transport środków pierwszej pomocy i koordynacja działań ratowniczych 320,00 zł/h 2 500,00 zł
41 Kontrola w ruchu granicznym 320,00 zł/h 2 500,00 zł
42 Monitoring specjalistyczny z powietrza indywidualnie indywidualnie
43 Działalność badawczo-rozwojowa - opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań indywidualnie indywidualnie
44 Oprogramowanie analityczne do pomiarów multispektralnych i fotogrametrycznych subskrypcja 2 400,00 zł/rok wieczysta 8 000,00 zł

Odwiedź nas

Centrum Usług Dronowych

ul. Przybyszowska 17
35-213, Rzeszów
NIP: 8133809868
KRS: 0000780638
Pn-Pt 08:00-16:00

Zadzwoń

Biuro / Sprzedaż

+48 512 233 363

Napisz

Śledź nas

© 2021 Centrum Usług Dronowych. Wszystkie prawa zastrzeżone

Privacy Preference Center