Z GÓRY WIDAĆ WIĘCEJ | KORZYŚCI DLA BIZNESU WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWANIA BSP

W ostatnich latach bezzałogowe statki powietrzne przebojem wdarły się do wielu sektorów gospodarki. Okazało się, że lekceważone przez niektórych drony mogą wręcz zrewolucjonizować dotychczasowy sposób pracy i doprowadzić do znacznej poprawy rentowności firm. Zastosowanie znalazły w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo, gospodarka leśna czy geodezja. Co spowodowało, że coraz chętniej wykorzystywane są przez przedsiębiorców?

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI

Przedsiębiorstwa opierające swoją działalność na produkcji nieustannie dążą do poprawy jej  wydajności. W sektorze rolniczym, a zwłaszcza w ramach rolnictwa precyzyjnego, drony pomagają poprzez lokalizację problematycznych obszarów upraw (np. zainfekowanych danym szkodnikiem lub ubogich w składniki odżywcze). Dzięki temu ma miejsce proces wspomagania decyzji – przedsiębiorca rolny otrzymuje informację, gdzie powinien skoncentrować uwagę, aby zoptymalizować działania mające na celu uzyskanie jak najwyższych plonów. Analizując otrzymane produkty fotogrametryczne i teledetekcyjne, możemy opracować mapy aplikacyjne zmiennego dawkowania nawozu oraz punktowych i strefowych oprysków. Pozwalają one na precyzyjne zabiegi i rozsiew nawozu, które z kolei przyczyniają się do stworzenia doskonałych warunków dla wzrostu roślin.

UŁATWIENIE I USPRAWNIENIE PRACY

Gospodarowanie dużym areałem, takim jak dział leśny lub wielkoobszarowe gospodarstwo rolne, może być uciążliwe – terenowa inspekcja takiej powierzchni zabiera bardzo dużo czasu i sił. Dodatkowo, wiele detali może zostać niezauważonych, np. zmiany w koronach drzewostanów lub niepokojące objawy dotyczące roślin w niedostępnych częściach pola. Podobnie ma się sytuacja w przypadku prac budowlanych. Inwentaryzacja budowy lub finalnego projektu, pomiary mas ziemnych, weryfikacja zgodności z wytycznymi są czasochłonne oraz wymagają dużej dokładności. Wszystkie te kwestie w pewnym stopniu rozwiązują drony. Mapowanie interesujących nas obszarów, które w badaniu opisane są współrzędnymi GPS, pozwalają na łatwy i szybki monitoring, a także wykonanie różnego rodzaju pomiarów i analiz. Nie musimy już obchodzić czy też objeżdżać tak dużych powierzchni, natomiast wyniki odczytujemy na smartfonie lub komputerze.

OGRANICZENIE KOSZTÓW

Koszty w pierwszej kolejności kojarzą się ze środkami pieniężnymi, które musimy wydawać, aby prowadzić naszą działalność. Jednak termin ten jest znacznie szerszy. Koszty mogą dotyczyć zarówno pieniędzy, jak i czasu, wpływu naszej aktywności na środowisko zewnętrzne (społeczeństwo, środowisko naturalne itp.) czy też niematerialnych nakładów naszych sił i umiejętności. Każdy sposób redukujący dany koszt jest pożądany, a co dopiero sposób, który skutkuje ograniczeniem większej liczby jego typów. A tak właśnie można opisać wykorzystanie dronów. W przypadku monitoringu i inspekcji w sektorach rolniczym, leśnym i budowlanym mamy do czynienia ze wspominaną już oszczędnością czasu. Zmienne nawożenie oraz precyzyjne opryski powodują zmniejszenie nakładów pieniężnych na nawozy i środki ochrony roślin. Dzięki pomiarom multispektralnym możliwa jest wczesna detekcja drzew kornikowych, co zmniejsza skalę wycinki, a przez to zwiększa zysk z surowca drzewnego. Ostatni, ale niezwykle istotny rodzaju kosztu związany ze środowiskiem naturalnym, zostanie omówiony w ostatnim akapicie.

REDUKCJA NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO NATURALNE

W dzisiejszych czasach świadomość dotycząca racjonalnej gospodarki zasobami środowiska naturalnego staje się coraz większa. Zdaliśmy (albo dopiero powoli zdajemy) sobie sprawę, że ich nieodpowiedzialna eksploatacja przynosi więcej szkód niż pożytku. Dlatego podmioty w każdej dziedzinie gospodarki poszukują rozwiązań pozwalających m. in. na zużywanie mniejszej ilości energii pochodzących z konwencjonalnych źródeł, ograniczenie produkcji zanieczyszczeń oraz używania środków chemicznych. W przypadku gospodarki rolnej nadmierne aplikowanie azotu i środków ochrony roślin negatywnie oddziałuje na bioróżnorodność, wody powierzchniowe i gruntowe oraz jakość gleby. Biorąc pod uwagę założenia Zielonego Ładu, do roku 2030 musimy wdrożyć rozwiązania, które umożliwią osiągniecie zawartych w nich ambitnych celów. Jeśli spojrzymy na leśnictwo, to drony, dzięki możliwościom wykrywania chorób i szkodników drzew, pomagają w redukcji wycinki oraz podejmowaniu odpowiednich proekologicznych decyzji. Stosowanie bezzałogowych statków powietrznych do monitoringu i inwentaryzacji przyczynia się również do oszczędności paliwa oraz zmniejszenia inwazyjności oględzin.

PODSUMOWANIE

Sądzę, że przedstawione przeze mnie korzyści dla biznesu wynikające ze stosowania bezzałogowych statków powietrznych pokazują potencjał, jaki tkwi w dronowym sektorze. Oczywiście temat został jedynie „muśnięty”, a do poszczególnych branż gospodarki można by podejść indywidualnie oraz znacznie szerzej, jednak celem artykułu była krótka prezentacja skali zastosowań BSP. I chyba każdy Czytelnik się ze mną zgodzi, że jest ona bardzo duża.