SatAgro

„Uważamy, że włączenie do naszej oferty opracowywanych przez Centrum Usług Dronowych rozwiązań […] może przyczynić się do rozwoju naszej platformy. Co więcej, jesteśmy otwarci na integrację danych pozyskiwanych przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych”