EIT FOOD

„Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i gospodarcze, Centrum Usług Dronowych wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców rolnych i leśnych. Tego typu innowacje, bazujące na nowych technologiach, pozytywnie wpływają na ich działalność. […] wpisują się w cele strategiczne EIT Food, wpływając pozytywnie na usprawnienie produkcji żywności i jej wpływu na środowisko”