Heksakopter X-01

Všeobecné informácie

Zariadenie je schopné pracovať s rôznymi typmi komponentov, čo umožňuje množstvo aplikácií. V závislosti od úlohy, ktorá sa má vykonať, a podmienok, v ktorých sa má použiť, sa vyberajú vhodné komponenty, ako sú napríklad kamery so zoomom, termokamery, multispektrálne kamery, kontajnery na meranie prostredia, lekárske obaly a aplikátory sprejov. Vďaka ultraľahkej konštrukcii plášťa z uhlíkových a čadičových vlákien je zariadenie odolné voči poveternostným podmienkam, nárazom a vonkajším vplyvom. Vďaka malým rozmerom bezpilotného lietadla je výrobok prepraviteľný aj v náročných terénnych podmienkach a nezmontovaná konštrukcia výrazne skracuje čas prípravy na let a znižuje riziko nesprávnej montáže.

Technické špecifikácie

 • rám: karbónová škrupina
 • počet motorov: 6
 • hmotnosť dronu s batériou: 4 kg
 • hmotnosť užitočného zaťaženia: do 2,5 kg
 • rozpätie medzi motormi: 700 mm
 • prevádzková teplota: -20 / +35 stupňov Celzia
 • čas letu bez zaťaženia: do 45 min
 • čas letu s najväčším možným zaťažením: do 20 min
 • maximálna rýchlosť letu: 12 m/s, t. j. 43,20 km/h
 • ovládanie: manuálne a automatické
 • kontrola a prenos telemetrických údajov: 868 MHz, 5,8 GHz
 • ovládanie: vyhradená pozemná stanica
 • prenos obrazu: možný až z 3 kamier (výber pohľadu), s použitím frekvencie 5,8 GHz
 • komunikačný rozsah s operátorom:
  • prenos dát a digitálneho videa: do 2 km
  • automatické lety bez prenosu obrazu a údajov: do 10 km
 • preprava: prachotesné a vodotesné puzdro (84,9 x 72,1 x 44,8 cm, IP67)
 • ďalšie možnosti::
  • určovanie polohy: možnosť inštalácie RTK – presnosť do 10 cm
  • automatické lety s prenosom videa a dát: bez obmedzenia vzdialenosti pomocou komunikácie LTE (potrebná je sieť GSM)

Vykonané operácie

 • lety s aplikátormi
 • fotogrametrické lety
 • prieskumné lety
 • kontroly: elektrických vedení, komínov
 • skenovacie lety s LIDARom
 • výcvik a výcvikové lety
 • preprava a dodávka
 • lety s multi a hyperspektrálnymi kamerami
 • lety s termovíznymi kamerami

Hlavné aplikácie

 • monitorovanie kritickej infraštruktúry
 • monitorovanie postupu stavebných prác
 • kontroly dokončených investícií
 • skenovanie terénu a objektov
 • multispektrálne a fotogrametrické merania
 • letecký postrek nad poľnohospodárskymi a lesnými plodinami
 • merania úrovne znečistenia ovzdušia
 • merania úrovne znečistenia vody
 • záchranné operácie: zhadzovanie záchranných balíkov
 • pátracie operácie: lokalizácia nezvestných osôb
 • vyhľadávanie zakázaných látok