Usługi specjalistyczne


Korzyści


Kreatywność

Świadcząc specjalistyczne usługi dostarczamy rozwiązania dotyczące problemów, które bez użycia bezzałogowych statków powietrznych nie byłyby możliwe do pokonania. Jesteśmy elastyczni - dzięki wykwalifikowanemu,  ambitnemu zespołowi zawsze dostosowujemy się do zadania, poszukując jak najefektywniejszego sposobu jego realizacji. Krótko mówiąc, potrafimy zdziałać CUD-a.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Nasze usługi pozwalają na zmniejszenie kosztów – zarówno tych związanych z nakładem czasu i pracy, jak i pieniędzy. Każda z poniższych usług pozwala na zaoszczędzenie środków oraz redukuje negatywny wpływ na środowisko w stosunku do dotychczasowych, konwencjonalnych metod. Przekłada się to bezpośrednio na opłacalność działalności.

Jeśli podejrzewasz, że bezzałogowe statki powietrzne mogą podnieść wydajność Twojej pracy – nie zwlekaj i  skontaktuj się z nami. Razem opracujemy najkorzystniejszy model współpracy i przeniesiemy Twoją działalność na wyższy poziom. Pamiętaj, że z góry lepiej widać.

Możliwości


Przeciąganie kabli wysokiego napięcia

Przeprowadzanie przewodów przy pomocy drona jest szczególnie przydatne przy modernizacji odcinków linii przechodzących przez trudne lub sporne tereny, np. sady, pola rolnicze, lasy. Sprawdza się również przy budowie nowych linii energetycznych, kolejowych, gazowych. W szybki i bezpieczny sposób można uzyskać widok z góry, zidentyfikować elementy trudno dostępne, takie jak np. dach, słup, konary drzew, bez konieczności użycia podnośników lub helikopterów, co jest czasochłonne i kosztowne.

Ocena przepustowości rowów i analiza melioracji terenu

Wykorzystując drona wyposażonego w wysokorozdzielczą kamerę przeznaczoną do pomiarów fotogrametrycznych, jesteśmy w stanie przeprowadzić szereg analiz melioracyjnych poprzez zbadanie ukształtowania terenu. Dzięki temu, może określić kierunek spływu wody, miejsca potencjalnych wymoknieć lub niedoboru wody, a także obszary ewentualnych podtopień. Bazowanie na NMPT i ortofotomapach o rozdzielczości mniejszych nawet niż 1cm/piksel sprawia, że badanie jest niezwykle precyzyjne. Dodatkowo, oceniamy przepustowość rowów melioracyjnych oraz rekomendujemy miejsca do pogłębienia (o zmniejszonej przepustowości).

Inspekcja przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej dla paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne są nowoczesnym i ekologicznym sposobem pozyskiwania energii, jednak ze względu na swoją charakterystykę są bardzo czułe i wymagają regularnego, dokładnego przeglądu stanu technicznego. Alternatywą dla dotychczasowych metod przeglądu i naprawy jest dron wyposażony w kamerę termowizyjną. Naloty są szybkie, dokładniejsze, a jednocześnie mniej kosztowne i zdecydowanie bezpieczniejsze – wyeliminowane zostaje ryzyko wypadku z udziałem człowieka.

Inspekcja turbin wiatrowych przy pomocy kamery termowizyjnej oraz cyfrowej RGB

Bezzałogowce świetnie sprawdzają się podczas okresowych przeglądów stanu technicznego turbin wiatrowych. Często wśród kompozytowych części łopat pojawiają się drobne, lecz bardzo niebezpieczne (i potencjalnie kosztowne) wady. Stosując konwencjonalne metody, ich wykrycie jest trudne i czasochłonne. Dzięki wyspecjalizowanej flocie dronów, wyposażonych w kamery o wysokiej rozdzielczości oraz możliwości zoomu, jak również kamery termowizyjne, można przeprowadzić bardzo szczegółową, bezpieczną i szybką inspekcję elektrowni wiatrowych. Jesteśmy w stanie zidentyfikować pęknięcia lub rozwarstwienia (delaminacja), erozję krawędzi natarcia czy zbadać stan połączeń między segmentalnych i łopatek turbinowych.

Poszukiwanie zaginionych osób i zwierząt

Długi czas lotu używanych przez nas dronów oraz specjalistyczne wyposażenie w postaci wysokorozdzielczej kamery cyfrowej oraz kamery termowizyjnej pozwala na poszukiwanie zaginionych osób i zwierząt. Przeprowadzenie poszukiwań w ten sposób znacznie zmniejsza czas przeczesywania danego obszaru, a także umożliwia wykrycie ciepła emitowanego przez ludzi i zwierzęta. Dzięki temu, akcja poszukiwawcza może być prowadzona w nocy i jest dużo precyzyjniejsza, ze względu na wyróżniające się barwy w zobrazowaniu termograficznym.

Inwentaryzacja pól golfowych

Zarządzanie polem golfowym, zazwyczaj obejmującym duży obszar, wymaga utrzymania odpowiedniej jakości trawnika. Monitoring wykonywany przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego jest dużo szybszy i precyzyjniejszy. Dzięki wykorzystaniu kamery multispektralnej, możemy ocenić stan wegetacyjny traw poprzez opracowanie odpowiedniej mapy wskaźnikowej, a tym samym zlokalizować miejsca o gorszej jakości. Pozwala to na strefowe zabiegi mające na celu jej poprawę.

Symulacje hydrologiczne

Fotogrametria niskiego pułapu, czyli badanie wykorzystujące bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamerę cyfrową o wysokiej rozdzielczości, pozwala nam na przeprowadzanie symulacji hydrologicznych. Na podstawie zarejestrowanych zdjęć, przekształconych następnie w ortofotomapę, chmurę punktów, model 3D oraz numeryczny model pokrycia terenu, mamy możliwość analizy kierunku spływu wody, zalewania terenu w przypadku powodzi lub deszczu (nawet w zależności od rodzaju powierzchni i ilości opadów) oraz jej akumulacji na konkretnym obszarze.

Pełna oferta dotycząca usług specjalistycznych