Pomiary środowiskowe dronem


Korzyści


Oszczędność czasu w uzyskaniu potrzebnych informacji.

Powtarzalność pomiarów poprzez możliwość wykonania kilkukrotnych lotów.

Możliwość wykonywania pomiarów w środowisku zanieczyszczonym radiologicznie, biologicznie, chemicznie lub przez gazy wulkaniczne.

Bezpieczeństwo dla personelu obsługującego aparaturę.

Innowacyjny system pomiarów środowiskowych DRONIKA umożliwia szybką i precyzyjną ocenę jakości powietrza ze wskazaniem źródła i rodzaju zanieczyszczenia.

Możliwości


System Dronika

System DRONIKA został opracowany w odpowiedzi na jedno z głównych wyzwań technologicznych współczesnej ochrony środowiska. Precyzyjne badanie zanieczyszczeń powietrza w czasie rzeczywistym stało się możliwe dzięki naszemu kompleksowemu rozwiązaniu. Dronika opiera się na współdziałaniu oprogramowania wizualizującego wyniki przeprowadzanych badań wraz z zasobnikiem mierzącym skład powietrza – Koliber.

Zasobnik Koliber

Zasobnik Koliber wyposażony jest w wysokiej jakości sensory, które wykrywają obecność zanieczyszczenia, dając rzeczywisty obraz stężenia szkodliwych substancji w badanej próbce wraz z dokładną informacją o czasie i miejscu badania. Może pracować jako samodzielny moduł, jednak przeprowadzanie pomiarów wypada zdecydowanie bardziej efektywnie, kiedy nośnikiem zasobnika jest dron (urządzenie bezzałogowe).

Dron jako nośnik zasobnika Koliber

Połączenie zasobnika Koliber z dronem (bezzałogowym statkiem powietrznym) umożliwia dotarcie w trudno dostępne miejsca oraz jednoczesne pobieranie próbek zarówno punktowo jak i z dużego obszaru. Dane z pobieranych próbek są jednocześnie zapisywane na karcie SD i przekazywane bezpośrednio z drona do stacji naziemnej, gdzie program poddaje je analizie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, możliwe jest bardzo dokładne określenie zanieczyszczeń występujących w wodzie i powietrzu, a tym samym podjęcie działań zapobiegawczych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Pomiary środowiskowe

Wykonywane pomiary zanieczyszczeń powietrza obejmują pomiar PM 2.5 (do 1000µg/m3), PM 10 (do 1000µg/m3), CO2, LZO, HCHO, HCL, HCN, CL2, CO, NO2, NO, SO2, H2S, a także wilgotność, ciśnienie i temperaturę powietrza.System Dronika umożliwia przeprowadzanie analiz środowiskowych oraz tworzenie raportów z wynikami pomiarów. Oprogramowanie automatycznie wylicza wartość średnią oraz maksymalną, natomiast odczyty dostępne są w czasie rzeczywistym.  Wszystkie dane są geolokalizowane, czyli opisane współrzędnymi GPS. Pozwala to na dokładną lokalizację miejsca wykonania pomiaru.

Mapy smogowe

Graficzna prezentacja stopnia zanieczyszczeń powietrza na danym obszarze, znacznie ułatwia oraz przyspiesza analizę wykonanych pomiarów. Pozwala ona w łatwy sposób określić miejsca o obniżonej jakości powietrza oraz z dużą dokładnością wskazać źródła emisji poszczególnych substancji szkodliwych.

Chcesz dowiedzieć się więcej: dronika.pl

Pełna oferta dotycząca usług specjalistycznych