Drony w rolnictwie precyzyjnym


Korzyści


Zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne

Mapy aplikacyjne zmiennego nawożenia i zindywidualizowanych oprysków pozwalają nie tylko na ograniczanie kosztów produkcji, ale także na zmniejszenie jej wpływu na środowisko. Nadmierne aplikowanie azotu i innych środków chemicznych negatywnie oddziałuje na bioróżnorodność oraz jakość gleby.

Zwiększenie wydajności upraw

Pomiary multispektralne i RGB pozwalają na podejmowanie optymalnych decyzji oraz lepsze zarządzanie swoim gospodarstwem. Dzięki niwelowaniu zagrożeń w zarodku, a także identyfikacji obszarów, w których można jeszcze coś poprawić, rolnik maksymalizuje wielkość swojej produkcji.

Minimalizacja kosztów

Mapy aplikacyjne zmiennego nawożenia i zindywidualizowanych oprysków umożliwiają zdecydowane ograniczenie użycia pestycydów, herbicydów oraz nawozów. W przypadku kosztów ponoszonych na pestycydy jest to spadek o nawet 80%, zaś w przypadku nawozów do 30%.

Monitoring gospodarstwa

Wystarczy jeden nalot nad gospodarstwem, aby bez wychodzenia na pole mieć dokładny obraz w wysokiej rozdzielczości dostępny online.

Każdy przedsiębiorca rolny dąży do maksymalizacji zysków oraz ograniczenia ponoszonych kosztów. Dzięki metodom rolnictwa precyzyjnego, może on zwiększyć wydajność swojej produkcji rolnej, zminimalizować koszty związane z przepracowanym czasem i wydanymi pieniędzmi. Bardzo istotną zaletą jest również zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie użycia środków chemicznych. Precyzyjne rolnictwo to bez wątpienia przyszłość gospodarki rolnej zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Szybki rozwój gospodarczy, coraz większa liczba ludności oraz zachodzące zmiany klimatyczne wymagają od nas innowacyjnego podejścia do uprawy ziemi oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii.

[NEXForms id=”92″ open_trigger=”popup” type=”button” text=”Wyceń usługi dla rolnictwa” button_color=”btn-green” width=”60″ height=”80″ background=”#f8f8f3″ open_animation=”fadeInDown” close_animation=”fadeOutUp”]

Możliwości


Lokalizowanie i identyfikowanie problematycznych obszarów upraw

Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest łatwym zadaniem – rolnik musi walczyć ze szkodnikami, patogenami, chwastami, a często też z pogodą. Ciężko jest przewidzieć, na jakim obszarze oraz w jakim stopniu dane zagrożenie wystąpi. I tu możemy przyjść z pomocą. Bazując na pomiarach multispektralnych, jesteśmy w stanie wskazać konkretne ogniska problemu. Dzięki temu rolnik może niwelować zagrożenia w zarodku, a przez to zaoszczędzić czas i pieniądze.

Wsparcie desykacji

Desykacja jest zabiegiem chemicznym, mającym na celu dosuszenie roślin (głównie rzepaku) przed zbiorem (przygotowanie plantacji do zbioru), a także zwalczenie zachwaszczenia.  Dzięki wykorzystaniu drona wyposażonego w kamerę multispektralną, jesteśmy w stanie ustalić, na jakim obszarze należy wykonać oprysk, a na którym jest on niepotrzebny. Wpływa to pozytywnie na oszczędność czasu oraz środków przeznaczonych na herbicyd, a także jakość plonów i środowisko.

Określanie stopnia zniszczeń dokonanych przez zwierzynę łowną lub zjawiska pogodowe

Stworzona przez nas ortofotomapa bardzo dokładnie odzwierciedla stan gospodarstwa. Porównując sytuację przed i po zniszczeniach, łatwo możemy oszacować obszar zniszczeń. Dodając do tego pomiar multispektralny, jesteśmy stanie określić także ich stopień w konkretnych miejscach.

Oszacowywanie wielkości plonów oraz liczby sadzonek

Zobrazowania wielospektralne oraz w świetle widzialnym RGB umożliwiają nam szacowanie wielkości plonów oraz liczby sadzonek. Przewidywanie wielkości plonów jest bardzo istotne w przypadku planowania sprzedaży i przechowywania. Z kolei określenie liczby sadzonek jest pomocne w kwestiach ubezpieczeniowych oraz do oceny stanu upraw po zimie czy suszy.

Ocena kondycji uprawy poprzez określanie wskaźników wegetacji roślin (mapa przezimowania)

Dokonując pomiarów multispektralnych możemy stworzyć całą gamę map wskaźnikowych wegetacji roślin. Każdy wskaźnik dostarcza nam innych informacji, np. na temat transpiracji liści czy stanu przezimowania upraw. Nasze doświadczenie pozwala nam sprawnie nimi operować w taki sposób, aby przeprowadzona analiza dała jak najlepsze rezultaty. NDVI to dopiero początek.

Opracowanie mapy aplikacyjnej zmiennego dawkowania nawozu (VRA) lub oprysków strefowych

Efektywna produkcja roślinna uzależniona jest od odpowiedniego nawożenia. Nadmierna ilość nawozu jest niezwykle groźna dla środowiska glebowego i wodnego, szkodzi uprawie oraz psuje smak warzyw.  W pespektywie założeń unijnej strategii Zielonego Ładu, racjonalne nawożenie nie będzie już tylko dobrą praktyką, a stanie się koniecznością. W nawożeniu obok prawidłowo obliczonej dawki, terminu stosowania i wyboru właściwej formy nawozu, niezwykle ważna jest precyzja i oszczędność, którą zapewniają odpowiednio wyposażone drony.

Analiza poziomu spadku kondycji roślin wynikająca z aktywności czynnika stresogennego – niedoboru lub nadmiaru wody

Wykorzystując drona wyposażonego w kamerę termowizyjną, jesteśmy w stanie opracować mapę termograficzną, wskazującą wartości temperatury odpowiadające każdemu pikselowi mapy. Pozwala to ocenić poziom czynnego parowanie wody z nadziemnych części roślin, czyli tzw. transpiracji – im wyższa temperatura, tym mniejsza transpiracja. To z kolei umożliwia określenie poziomu stresu roślin wynikającego z niedoboru lub nadmiaru wody

Zrzut czynnika biologicznego w postaci kruszynka w celu zwalczania omacnicy prosowianki

Omacnica prosowianka to szkodnik, o którym z pewnością słyszał każdy przedsiębiorca rolny uprawiający kukurydzę. Jeśli nie prowadzi on specjalnego monitoringu, a w przypadku zauważenia omacnicy na polu nie podejmie odpowiednich kroków, utrata jego plonu może wynieść nawet do 90%. Naturalnym wrogiem omacnicy jest kruszynek, którego larwy pasożytują na jej jajach. Efektywnym sposobem aplikacji kruszynka jest zrzut formy sypkiej wykorzystując w tym celu Agrodron.

Opracowanie mapy równomierności zasiewu

Przygotowując się do następnego okresu siewnego, nieocenioną pomocą stają się naloty dronowe. Ich cel to  mapowanie terenu, czyli określenie, które obszary wymagają dodatkowych prac i jakiego rodzaju, aby zasiew był równomierny, a plony obfite. Wykorzystując metody fotogrametryczne i teledetekcyjne, a także sztuczną inteligencje, jesteśmy w stanie określić liczbę sadzonek oraz ubytków w zagonach. Pozwala to na zoptymalizowanie wielkości produkcji, jak również redukcję kosztów alternatywnych.

Modelowanie wzrostu drzew owocowych, prognoza plonów, mapa aplikacyjna zróżnicowanego przerzedzania kwiatów

W ramach precyzyjnego ogrodnictwa drony dają możliwość mapowania plonów, czyli szacowania potencjału produkcyjnego pojedynczych drzew lub krzewów owocowych. Dzięki takim analizom, jesteśmy w stanie kontrolować wydajność poszczególnych odmian oraz efekty nawożenia i innych zabiegów agrotechnicznych. Możemy również zidentyfikować obszary sadu charakteryzujące się gorszą lub lepszą kondycją, a na tej podstawie opracować mapy aplikacyjne zmiennego nawożenia oraz strefowych oprysków w przypadku przerzedzania kwiatów.

Pełna oferta dotycząca usług dla rolnictwa