Drony w rolnictwie precyzyjnym


Korzyści


Zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne

Mapy aplikacyjne zmiennego nawożenia i zindywidualizowanych oprysków pozwalają nie tylko na ograniczanie kosztów produkcji, ale także na zmniejszenie jej wpływu na środowisko. Nadmierne aplikowanie azotu i innych środków chemicznych negatywnie oddziałuje na bioróżnorodność oraz jakość gleby.

Zwiększenie wydajności upraw

Pomiary multispektralne i RGB pozwalają na podejmowanie optymalnych decyzji oraz lepsze zarządzanie swoim gospodarstwem. Dzięki niwelowaniu zagrożeń w zarodku, a także identyfikacji obszarów, w których można jeszcze coś poprawić, rolnik maksymalizuje wielkość swojej produkcji.

Minimalizacja kosztów

Mapy aplikacyjne zmiennego nawożenia i zindywidualizowanych oprysków umożliwiają zdecydowane ograniczenie użycia pestycydów, herbicydów oraz nawozów. W przypadku kosztów ponoszonych na pestycydy jest to spadek o nawet 80%, zaś w przypadku nawozów do 30%.

Monitoring gospodarstwa

Wystarczy jeden nalot nad gospodarstwem, aby bez wychodzenia na pole mieć dokładny obraz w wysokiej rozdzielczości dostępny online.

Każdy przedsiębiorca rolny dąży do maksymalizacji zysków oraz ograniczenia ponoszonych kosztów. Dzięki metodom rolnictwa precyzyjnego, może on zwiększyć wydajność swojej produkcji rolnej, zminimalizować koszty związane z przepracowanym czasem i wydanymi pieniędzmi. Bardzo istotną zaletą jest również zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie użycia środków chemicznych. Precyzyjne rolnictwo to bez wątpienia przyszłość gospodarki rolnej zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Szybki rozwój gospodarczy, coraz większa liczba ludności oraz zachodzące zmiany klimatyczne wymagają od nas innowacyjnego podejścia do uprawy ziemi oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii.

NIEKTÓRE Z NASZYCH USŁUG:


Mapy równomierności zasiewu

Teledetekcja w rolnictwie to nie tylko mapy nawożenia. Wykorzystując informacje zbierane przez bezzałogowce i sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie policzyć sadzonki na twoim polu oraz określić liczbę ubytków. Pozwala to na zoptymalizowanie wielkości produkcji oraz redukcję kosztów alternatywnych.

Ocena kondycji uprawy (lokalizacja problematycznych obszarów, mapa przezimowania)

Celna informacja o stanie upraw pozwala na trafniejsze i szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom. Wykorzystując drony i zaawansowane technologie dostarczamy wiarygodne informacje o zdrowiu uprawy na każdym etapie jej rozwoju.

Mapy aplikacyjne zmiennego dawkowania nawozu oraz zindywidualizowanych, punktowych lub strefowych oprysków

Zmienne nawożenie na bazie danych o wegetacji weszło już na stałe do praktyki rolniczej. Drony pozwalają pójść o krok dalej wpisując się strategię Zielonego Ładu. Dzięki wysokorozdzielczym obrazom widzimy już nie tylko ogólny stan uprawy ale wręcz pojedyncze chwasty. Punktowy oprysk w sadzie lub winnicy? Opryski precyzyjne dronami? Tym właśnie zajmujemy się w CUDzie!

Analiza poziomu spadku kondycji roślin wynikająca z aktywności czynnika stresogennego – niedobór lub nadmiar wody

Wykorzystując drona wyposażonego w kamerę termowizyjną, jesteśmy w stanie opracować mapę termograficzną, wskazującą wartości temperatury odpowiadające każdemu pikselowi mapy. Pozwala to ocenić poziom czynnego parowanie wody z nadziemnych części roślin, czyli tzw. transpiracji – im wyższa temperatura, tym mniejsza transpiracja. To z kolei umożliwia określenie poziomu stresu roślin wynikającego z niedoboru lub nadmiaru wody

Wsparcie desykacji

Desykacja jest kolejnym zabiegiem gdzie drony pozwlają na wsparcie operacji polowych. Dzięki wykorzystaniu BSL, jesteśmy w stanie określić, na jakim obszarze należy wykonać oprysk, a na którym jest on już niepotrzebny. Pozwala to zredukować koszty zabiegu oraz zmniejszyć jego wpływ na środowisko.

Szacowanie szkód (łowieckich, klęskowych, pożary)

Bezzałogowce są idealnym narzędziem do sporządzenia wiarygodnej dokumentacji szkód w uprawach. Wykorzystując obrazy o wysokiej rozdzielczości, możemy stworzyć dokładne mapy pola, unikając błędów związanych z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Zrzut czynnika biologicznego w postaci kruszynka w celu zwalczania omacnicy prosowianki

Omacnica prosowianka to szkodnik, o którym z pewnością słyszał każdy przedsiębiorca rolny uprawiający kukurydzę. Bez prowadzenia ciągłego monitoringu uprawy i podejmowania na czas kroków zapobiegawczych, utrata jego plonu może wynieść nawet do 90%. Kruszynek jest naturalnym wrogiem omacnicy. Jego larwy pasożytują na jej jajach zapobiegając zwiększaniu się populacji szkodnika. Dzięki Agrodronowi jesteśmy w stanie lokalizować ogniska żerowania omacnicy i punktowo aplikować Kruszynka w formie sypkiej.

Analizy ogrodnicze 

Technologie rolnictwa precyzyjnego nie są stworzone wyłącznie dla upraw wielkoobszarowych. W obszarze ogrodnictwa precyzyjnego drony pozwalają nie tylko na mapowanie upraw, ale także na szacowanie potencjału produkcyjnego pojedynczych drzew lub krzewów owocowych. Dzięki takim analizom, jesteśmy w stanie śledzić produktywność poszczególnych odmian, obciążenie krzewów, efekty stosowanego nawożenia lub innych zabiegów agrotechnicznych. Precyzyjne ogrodnictwo z użyciem dronów to także szansa na wykorzystanie map aplikacyjnych zmiennego nawożenia i oprysku dla klasycznych narzędzi ale również strefowych oprysków z powietrza.

Pełna oferta dotycząca usług dla rolnictwa