Drony w budownictwie


Korzyści


Ograniczanie kosztów

Najważniejszą korzyścią wynikająca ze stosowania technik fotogrametrycznych oraz wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych jest minimalizacja kosztów. Wykonanie wielu niezbędnych etapów pracy podczas realizowania inwestycji może być wtedy zdecydowanie tańsze.

Ułatwienie i usprawnienie pracy

Bezzałogowe statki powietrzne wraz z innymi innowacyjnymi technologicznie rozwiązaniami usprawniają i upraszczają pracę przedsiębiorców budowlanych.

Dokładniejszy nadzór i monitoring przebiegu prac

Monitorowanie i nadzorowanie inwestycji budowalnych nigdy nie było prostsze – uzyskiwane przez nas opracowania fotogrametryczne pokazują rzeczywisty obraz przebiegu prac oraz pozwalają na wykonanie interesujących nas pomiarów.

Brak potrzeby fizycznej obecności nadzorcy

Osoba nadzorująca przebieg prac budowlanych nie musi być obecna na budowie – wystarczą opracowania fotogrametryczne (ortofotomapy, modele 3D, numeryczne modele pokrycia terenu, gęste chmury punktów) udostępnione na platformie internetowej. W ten sposób praca w terenie może zostać wykonana przed monitorem komputera.

Dzięki cyklicznym nalotom bezzałogowych statków powietrznych zaopatrzonych w kamery wysokiej rozdzielczości jesteśmy w stanie w łatwy, szybki i tani sposób monitorować postępy na placu budowy. Dodatkowym atutem jest możliwość nadzoru bez fizycznej obecności na budowie, a jego wyniki można udostępnić online. Wszelkie pomiary i inspekcje można wykonywać jednoosobowo, ale również w rozproszonym zespole.

Możliwości


Monitoring przebiegu prac budowlanych

Regularne naloty przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w kamery o wysokiej rozdzielczości pozwalają na łatwy, szybki i tani monitoring prac budowlanych. Nadzór odbywa się bez konieczności fizycznej obecności osoby przeprowadzającej inspekcje, a jego wyniki można udostępnić online. Pomiary i inspekcje wykonywane są jednoosobowo lub w rozproszonym zespole.

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych

Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, jesteśmy w stanie przeprowadzić bezinwazyjną inwentaryzację obiektów architektonicznych. Wykonujemy ortofotoplany, modele 3D, gęste chmury punktów oraz dokumentacje fotograficzne przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych. Nasze usługi cechują się wysoką precyzyjnością pomiarów, wiernością odwzorowania szczegółów, pełną kartometrycznością oraz szybkością wykonania.

Inspekcje zrealizowanych inwestycji

Modele 3D oraz ortofotomapy (modele 2D) dokładnie odwzorowują rzeczywisty obraz zrealizowanej inwestycji. Pozwala to na wykonanie pomiarów geoprzestrzennych oraz wizualną inwentaryzację projektu.

Pomiary powierzchni, objętości i długości oparte na ortofotomapach i NMPT

Na podstawie gęstej chmury punktów oraz innych opracowań fotogrametrycznych jesteśmy w stanie przeprowadzić interesujące naszych klientów pomiary (długość, powierzchnia, objętość, kąt nachylenia).

Badanie termowizyjne budynków

Pomiary termowizyjne pozwalają na wykrycie utraty ciepła w budynkach – w ten sposób możemy sprawdzić izolacyjność cieplną nieruchomości. Uzyskane termogramy (zdjęcie wykonane za pomocą kamery termowizyjnej) pomagają określić izolacyjność termiczną fundamentów domu, poprawność wykonania izolacji poddasza, ciągłość i izolacyjność termiczną wieńców, poprawność montażu oraz izolacyjność termiczną okien, drzwi, bram garażowych, itp. Kamery termowizyjne są również coraz częściej wykorzystywane do poszukiwania: uszkodzeń paneli fotowoltaicznych oraz uszkodzeń czy delaminacji w łopatach turbin wiatrowych.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej

Dokumentacja fotograficzna lub filmowa wykonana przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego pozwala na szybką, precyzyjną i bezinwazyjną ocenę przebiegu prac budowalnych oraz jest świetnym materiałem reklamowym i promocyjnym. Z lotu ptaka oddane inwestycje wyglądają dużo atrakcyjniej, a wiele szczegółów, które nie są widoczne z pozycji naziemnej, może zostać dostrzeżone.

Inwentaryzacje obiektów liniowych i wysmukłych

Wykorzystując bezzałogowe systemy powietrzne, jesteśmy w stanie przeprowadzić inspekcję obiektów liniowych (np. drogi, tory kolejowe, gazociągi) oraz zbadać wychylenie obiektów wysmukłych. Badanie przeprowadzone w konwencjonalny sposób jest albo droższe, albo dużo bardziej pracochłonne – drony są w tym przypadku najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Produkt fotogrametryczny pod cele inwestycji budowlanych i mapy projektowe

Pomiary fotogrametryczne z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego pozwalają pozyskać dane obrazowe z zamontowanej na nim kamery. Mierzony obiekt jest fotografowany kilka razy pod różnymi kątami, a każde z wykonanych w ten sposób zdjęć jest jednoznacznie umiejscowione w przestrzeni poprzez nadanie środkowi kamery współrzędnych. W wyniku nalotu możemy otrzymać interesujący nas produkt fotogrametryczny (ortofotomapa, chmura punktów, itp.)

Opracowanie i analiza surowego materiału fotogrametrycznego

Coraz więcej firm oraz deweloperów posługuje się dronem w celu monitoringu, optymalizacji i inspekcji przebiegu prac budowlanych oraz redukcji kosztów z tym związanych. Opracowanie i analiza surowego materiału fotogrametrycznego wymaga jednak specjalistycznego know-how, odpowiedniego sprzętu oraz zaawansowanego oprogramowania. Z tego powodu świadczymy usługi analityczne, które pozwalają wykorzystać w jak największym stopniu możliwości posiadanego drona.

Pełna oferta dotycząca usług dla budownictwa