Why us?


EXPERIENCED AND COMPETENT TEAM

We are a team of specialists, graduates of technical universities in fields related to unmanned systems.
We have several years of experience providing services with drones.

HIGH QUALITY EQUIPMENT

We use state-of-the-art equipment – both commercially available and created by our designers in response to individual customer needs.

PROFESSIONAL SERVICE

We take care of our customers at every stage of the order – we get to know their needs, advise the best solutions and provide professional services. We are available and willing to answer your questions.

FLEXIBLE SOLUTIONS

We have the ability to create customized solutions by modifying hardware or software to optimally service each order.

As part of the startup platforms, we are implementing software to analyze data from multispectral cameras.

Agriculture

Precision farming is the future of the industry. Our solutions improve the work of Polish farmers.

OFFER FOR AGRICULTURE

Forestry

Our solutions help you take better care of forests and reduce deforestation. Let’s take care of the future of forests.

OFFER FOR FORESTRY

Construction

The construction industry is increasingly reaping the benefits of unmanned systems.

OFFER FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Environmental measurements

Environmental, air and water pollution measurement services.

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS

OUR FLEET


REFERENCES


EIT FOOD

„Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i gospodarcze, Centrum Usług Dronowych wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców rolnych i leśnych. Tego typu innowacje, bazujące na nowych technologiach, pozytywnie wpływają na ich działalność. […] wpisują się w cele strategiczne EIT Food, wpływając pozytywnie na usprawnienie produkcji żywności i jej wpływu na środowisko”

EIT FOOD
Business Development Manager

SatAgro

„Uważamy, że włączenie do naszej oferty opracowywanych przez Centrum Usług Dronowych rozwiązań […] może przyczynić się do rozwoju naszej platformy. Co więcej, jesteśmy otwarci na integrację danych pozyskiwanych przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych”

SatAgro

Lasy Państwowe

„Z niecierpliwością czekam na finalną wersję oprogramowania oraz […] współpracę z Centrum Usług Dronowych.”

Lasy Państwowe

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku

„[…] ich mapy i analizy mogą pozwolić na sprawniejsze zarządzanie gospodarstwem, podejmowanie odpowiednich decyzji oraz zaoszczędzenie czasu. Według mnie, produkt i usługi świadczone przez Centrum Usług Dronowych będą pozytywnie wpływały na moją działalność.”

Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Ideas


The Drone Service Centre is a project created by experienced specialists in industries related to unmanned aerial vehicles. Using remote sensing and photogrammetric methods, we provide services to forestry, agricultural and construction entrepreneurs. Our solutions are characterised by innovation and individual approach to the customer. We will help you streamline your work, reduce costs and increase production efficiency. For this purpose, we use unmanned systems, advanced software and multispectral, thermal and photogrammetric sensors.

GRZEGORZ ŁOBODZIŃSKI
President / UAV Operator
MICHAŁ KORZEC
Analyst

About the EU project


The company is implementing project no. POPW.01.01.02-18-0023/19 “Software for analysing data from multispectral cameras” as part of the Operational Programme Eastern Poland 2014-2020

Priority axis I: Entrepreneurial Eastern Poland

Measure 1.1 Start-up platforms for new ideas

Sub-measure 1.1.2 Development of start-ups in Eastern Poland

 

Project title: Software for multispectral camera data analysis

Project objective: to create a product aimed at the agricultural and forestry sectors in the form of analytical software for detailed crop and stand condition assessment, which uses images recorded with multispectral cameras taken from the air by unmanned, manned and satellite devices for analysis.

Planned effects: reduction of costs and negative impact on environment by reducing use of pesticides, herbicides and fertilizers; time saving and facilitation of work in agriculture and forestry sector; maximization of yields; support in decision making in agriculture and forestry sector; prevention of losses caused by pathogens and pests; support in management of agricultural holdings and forestry; better understanding of natural processes occurring in agricultural holdings and forests.

Project value: the total project value amounts to 1 287 350, 00 PLN

European Fund contribution: 997,475.00 PLN